Mises.cz

Mises.cz

Komentáře k článku Neandrtálci zanedbali obchod

přidat komentář zpět na článek

gofry

Postih za krádež, poškodenie ...

Asi to nie je úplne k podstate článku, ale myslím si, že "právo na náhradu škody" nie je kompatibilné s myšlienkou libertariánstva (alebo skôr archokapitalizmu).

Zdôvodniť logicky takéto právo je podľa mňa nemožné.

Hugo

argumentační fauly

Narazil jsem na facebooku na zajímavý rozbor tohoto textu, kopíruji sem:

Václav David:

"Dnes již každý s průměrným vzděláním ví, že nic socialistického nefunguje."

Kvalifikující jazyk - čtenáři se dává na vybranou, buď uzná názor autora, nebo se řadí mezi lidi s podprůměrným vzděláním
(Další věc je samozřejmě věcná nepravdivost tvrzení, znám socialisty se vzděláním vysoce nadprůměrným.)

"ví, že desítky milionů mrtvých hladem v socialistických režimech po celém světě nebyla náhoda"

Induktivní klam a vzbuzování souhlasu - autor není schopen dokázat, že to nebyla náhoda
(Náhoda to sice nebyla ani podle mého názoru, ale mrtví hladem byli i v nesocialistických zemích, a naopak v některých socialistických zemích (Švédsko, Norsko, ale v podstatě ani Československo) se nevyskytovali. Takže tak jednoduché, jak se snaží tvrdit autor, to nebylo.)

"otevřená podpora masových vražd v podobě socialistického světonázoru"

Induktivní klam - autor se snaží vzbudit dojem kauzální souvislosti mezi socialismem a masovými vraždami, aniž by to nějak dokázal

(Z věcného hlediska opět není dokázáno, že by ve všech socialistických zemích ve všech etapách jejich vývoje docházelo k masovým vraždám (když nepočítám potraty, proti kterým však lidé blízcí Mises.cz nic nemají a tudíž je zjevně nemají na mysli).)

"budou muset přiznat, že socialismus je institucionalizovaná závist"

Kvalifikující jazyk - závist je zlá, kdo je proti závisti, musí být proti socialismu
Falešné zobecnění - autor výše zmiňuje pár případů, kdy tomu tak je, a na základě toho tvrdí, že tomu tak musí být vždy

"závist jakožto základ jakékoliv praktické politiky musí odmítnout každý civilizovaný člověk"

Kvalifikující jazyk - ten, kdo není proti socialismus, je tedy nejen závistivý, ale i necivilizovaný

"Jediným definičním znakem socialismu je tedy oslabování instituce soukromého majetku."

Kauzální klam - socialismus má více definičních znaků. Pokud by měl autor pravdu, muselo by to znamenat, že i feudalismus je socialismem.

"Z pozice právní teorie je vyvlastňování vždy krádež a z pozice etiky zavrženíhodným činem."

Argument ad verecundiam - píše o jakési právní teorii, pokouší se tedy odvolávat na autoritu, navíc obtížně definovatelnou, takže jeho tvrzení nelze vyvrátit (nějaká právní teorie toto jistě tvrdí, minimálně jeho vlastní)

"Socialismus je tedy vždy identifikován narušováním vlastnických práv, ničím jiným."

Kauzální klam - tutéž nepravdu vyslovil o dva argumenty výše

"Pokud vám něco patří na papíře a přitom s tím nemůžete zacházet dle vlastní vůle, mít nad tím kontrolu a přijímat všechny užitky a ztráty s majetkem spojené, nejedná se o váš majetek."

Falešné dilema - buď je má moc nad danou věcí neomezená, nebo to není můj majetek. Autor toto dilema staví, jako zjevenou pravdu, přitom tomu tak není. Jsou případy, kdy jsou vlastnická práva omezená, a nemusí to být ze strany (socialistického) státu, např. zástavní právo.

"Je zřejmé, že pokud má existovat obchod a podnikání, musí existovat instituce soukromého majetku."

Autor si protiřečí - soukromý majetek je podle něj pouze ten, který je zcela nedotknutelný, avšak v reálu právě ten majetek, který je obchodovatelný, není obvykle nedotknutelný.

"čím silnější a efektivnější, tím lépe pro obchod a podnikání"

Kauzální klam - to, že pro obchod a podnikání je dobré soukromé vlastnictví nedokazuje, že v této věci platí přímá úměra (vyšší míra zdanění také nevede k přímo úměrnému vyššímu objemu vybraných daní)

"Žádné společenství, kde se nevyvinula instituce soukromého majetku se vším všudy a její efektivní vynucování, se nepozvedlo nad úroveň barbarství."

Kvalifikující jazyk - barbarství není zcela neutrální pojem
Argumentace kruhem - protože zde není barbarství nijak jinak definováno, přinejmenším vzniká dojem, že že jediným znakem barbarství je neexistence soukromého vlastnictví "se vším všudy"

"Každou společnost, v níž dochází k oslabování instituce soukromého majetku s jejím eventuálním úplným vymizením, potká stejný osud jako Neandrtálce."

Indukční klam - některé společnosti neznaly (neandrtálci) nebo výrazně oslabily (SSSR, ČSSR, KLDR) instituci soukromého majetku a špatně dopadly, o tom není sporu. To však není důkazem, že tomu tak musí být vždy. (Příklad: Moře se při pohledu shora jeví být modré a plavou v něm ryby. Rybník se při pohledu shora též jeví být modrý a plavou v něm ryby. Autorovo auto je též modré, proto v něm jistě plavou ryby.)

"Dnes lidé všeobecně vědí, že socialismus nefunguje, ale často bohužel nevědí, co to socialismus je."

Argumentace ad populum - kdepak na to autor přišel, co lidé vědí a nevědí.

Více o argumentačních klamech např. zde (což neznamená, že vycházím výlučně z wikipedie): http://cs.wikipedia.org/wiki/Logick%C3%BD_klam

Roman2

Re argumentační fauly

Některé z těchto komentářů jsou taky dost diskutabilní. Jednak nelze v krátkém článku zdůvodnit všechna tvrzení a jednak si autor komentářů zřejmě není vědom, že ekonomie(přinejmenším ta rakouská) nestojí na empirickém dokazování, takže se tímhle způsobem nedá ani falzifikovat.
Fakt, že ne ve všech tzv. socialistických zemích došlo k hladomorům, neznamená, že socialismus k hladomoru nevede.
Závist souvisí s rovností, socialismus lze popsat jako pokus odstranit nerovnost. Je tedy institucializovaná závist falešné zobecnění? A je závist vlastnost, která napomáhá nebo škodí rozvoji civilizace?
Feudalismus má skutečně socialistické rysy.
Omezení vlastnických práv typu zástavy vyplývá z dobrovolných smluvních vztahů, takže tento protiargument neplatí.
Jak souvisí obchodovatelnost majetku s jeho nedotknutelností? Není náhodou tohle argumentační faul?
Přidám taky jeden, když už jsme u těch intelektuálních hříček: neví-li autor komentářů, co běžně znamneá slovo barbarství, nejspíš bude sám barbarem - ad hominem :-)


přidat komentář zpět na článek

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed