Mises.cz

Mises.cz

Komentáře k článku O konzervativcích, hipících a libertarianismu

přidat komentář zpět na článek

Tomáš Macháček

diskuze

Z osobní zkušenosti určitě nad nikým nelámu hůl, pokud má aspoň trochu zájem. Zároveň bych rád případné diskutéry rád varoval, že ačkoliv takoví nejsou zdaleka všichni lidé, tak existuje opravdu celkem zaručená šance, že narazíte na svině v lidské podobě. U nich není problém, že nerozumí ekonomii. I kdyby přijali její závěry, tak jejich největším životním cílem je, aby sousedovi chcípla koza. Takoví chtějí škodit a je jim jedno, jestli u prosazování svých zvrácených myšlenek budou používat osobní útoky a logické kontradikce, hlavně že si nakloní na svoji stranu publikum. Důležité je nenervovat se. Buď je zcela ignorovat, nebo je párkrát setřít, ale nenechat se zatáhnout do flame war, anebo pokud si mele svou a zároveň by publikum zajímala vaše odpověď, tak reagovat pouze nepřímo na nadhozené téma. Vyhnete se zvýšenému krevnímu tlaku a skřípění zubů.

P. S. Nejsem si jistý, že by se kdy Hoppe označil za "levicového anarchistu". Myslím, že vždy se označoval jako "marxista".

Vostál Petr

...

. U nich není problém, že nerozumí ekonomii. I kdyby přijali její závěry, tak jejich největším životním cílem je, aby sousedovi chcípla koza.
.......................................................................................................................

To zas není až tak špatný, jak se na prvý pohled jeví,

to třeba takovej Ježíš říká :

"kdo svůj život ztratí, ten jej znovu nalezne"

což je mnohem horší věc nežli když vám chcípne koza


A když si dáte práci tak možná přijdete na to, o čemže tato poučka vlastně je

a možná zjistíte, že je to i vcelku dobrá ekonomická poučka,

pokud by jste tedy někdy v životě měli potřebu něco ekonomicky počítat


Rozum je zcela určitě dobrá věc,

ale k chápání světa a jeho popisům lze používat i jiné orientační funkce,

nad nimiž mnohým rozumářům zůstává poněkud rozum stát....


– nelámejte hůl nad anarchokomunisty, hipíky, pankáči a dalšími lidmi, které média často označují za „extrémní levičáky“; neposmívejte se jim, že jsou hloupí, když nechápou, ale snažte s nimi hledat společnou řeč a vysvětlovat jim, jak se věci mají.
...........................................................................................................................

Myslím,

že za všechny blbce světa to nejlépe vyjádřil asi Forrest Gump :

Hloupému vše hloupé...

Vostál Petr

...

Důležité je nenervovat se. Buď je zcela ignorovat, nebo je párkrát setřít, ale nenechat se zatáhnout do flame war, anebo pokud si mele svou a zároveň by publikum zajímala vaše odpověď, tak reagovat pouze nepřímo na nadhozené téma. Vyhnete se zvýšenému krevnímu tlaku a skřípění zubů.
.....................................................................................................................................

Zajisté, že je důležité se nenervovat,

ovšem všechny další vámi popsané úkony mně ovšem přijdou zbytečně složitý

a pro mě osobně i těžko zapamatovatelný,

myslím, že by šly vcelku jednoduše nahradi jednoduchou poučkou

"Brát vše s humorem"

Humor je totiž paradoxní akce a paradox jak známo obsáhne blbost celého světa

ba i mrtvé kozy a rozbitá vokna i ekonomické ztráty

Humor má dokonce i mnoho společného se zuby i krevním tlakem,

pokud by pak někdo lpěl na zdravotních účincích toho kterého postoje

a jeho účinků na organismus...

Vostál Petr

Časové preference

V důsledku toho mám mezi kolegy nejčastěji zajištěné konzervativce z vyšší střední třídy, zatímco mezi přáteli spíše (ač nejen) hipíky, huliče, prostitutky a obecně lidi s extrémně vysokými časovými preferencemi (a to říkám se vší úctou; ostatně se cítím daleko lépe v huličském doupěti než na nobl večírku);
..................................................................................................................................

Hm,

mám procit, že právě tady je zakopán pes určitého vzájemného neporozumění..

Na jednu stranu páni ekonomové správně kritzují dlouhodobé socialistické plánování,

ale kritizují jej pouze v případě státu,

zatímco v případě jednotlivce (podnikatele) se jim zdá plánování nutnou podmínkou
úspěšného podnikání...

Ale to co platí pro stát, platí i pro jednotlivce,

z naprosto stejných důvodů,

což sice může být pro naše logické aristolovské myšlení tvrdý oříček,

ale nejekonomičtější způsob jednání je život bez jakéhokoliv plánování,

v duchovní oblasti se pak tato časová preference nazývá

"život v přítomném okamžiku ted a tady"

Jednoduše vysvětlit proč tomu takto je by bylo možno asi tak,

že v případě plánování je vaší dominantní orientační funkcí "rozum"

zatímco v případě života bez plánování je vaší dominantní funkcí "intuice"

což se ovšem navzájem nevylučuje,

jen v případě intuice je vaše vnímání světa poněkud komplexnější, otevřenější a svobodnější

a tudíž i "ekonomičtější"

Ovšem v z pohledu "rozumářů" se takovéto jednání může jevit značně neekonomické,

rozumáři fungují na podkladě koncentrace

zatímco intuitáci na podkladě meditace

tudíž se zdá, že jedni jsou "pracovití" a ti druzí "flákoši a povaleči"


Opět jsem to poněkud převedl do duchovních plků,

ale chtěl jsem tím říci,

že peníze jsou sice na prvním místě,

ale nejsou tím nejdůležitějším oč běží

Daniel Kvasnička ml

Yep

Pecka, Urzo. Přesně tak to cítím (až na mé "oblíbené" kladení rovnítka mezi kapitalismus a volný/osvobozený trh, ale už nebudu prudit :))

Urza

Re: Časové preference

Uživatel Vostál Petr napsal:

Na jednu stranu páni ekonomové správně kritzují dlouhodobé socialistické plánování, ale kritizují jej pouze v případě státu, zatímco v případě jednotlivce (podnikatele) se jim zdá plánování nutnou podmínkou úspěšného podnikání...
Doporučuji přečíst Misese a seznámit se trochu s rakouskou ekonomickou školou, ta naprosto jasně vysvětluje, proč je mezi plánováním státu a podnikatelů propastný rozdíl.
Ve zkratce (není to kompletní odpověď, jen velmi zkrácená verze, více na http://ankap.urza.cz):
- Když plánuje podnikatel, tak čím lépe to udělá, tím více vydělá; a když to dělá špatně, prodělává (a tím vidí, že to dělá špatně).
- Když plánuje stát, nemá tam toto měřítko, respektive klidně mít jakoby může, ale příjmy nevypovídají o tom, co za to lidé chtějí zaplatit, takže je to k ničemu ukazatel.

Ale to co platí pro stát, platí i pro jednotlivce, z naprosto stejných důvodů,
Vůbec ne; zdůvodnění máte výše.
Stát nefunguje ve stejných podmínkách, ti, kdo rozhodují, nenesou odpovědnost a nejsou nijak penalizováni za špatná rozhodnutí; a co víc, ono ani nelze pořádně říci, které rozhodnutí je špatné.

ale nejekonomičtější způsob jednání je život bez jakéhokoliv plánování,
Takový život (bez JAKÉHOKOLIV plánování) je především velmi krátký; skončí většinou tím, že umřete při přecházení silnice, protože se nerozhlížíte (kdyby ano, už je to část plánování – musíte mít plán přejít ulici ve chvíli, kdy se rozhlížíte).
Co se týče "nejekonomičtějšího", pak to záleží na preferencích každého jednotlivce (a pro někoho je "nejekonomičtější" umřít).

Vostál Petr

...

Takový život (bez JAKÉHOKOLIV plánování) je především velmi krátký; skončí většinou tím, že umřete při přecházení silnice, protože se nerozhlížíte (kdyby ano, už je to část plánování – musíte mít plán přejít ulici ve chvíli, kdy se rozhlížíte).
..................................................................................................................................

To máte pravdu,

ve skutečnosti se nerozhlížíte,

přesto velmi dobře vidíte co se děje,

nebot vaše pozornost není utopená v myšlenkách či mysli

a tudíž není blokovaná

a je oproti normálnímu stavu velmi bdělá a pozorná...


Jako příměr pro pochopení oč jde bych použil třeba zamlžená okna v autě

a zcela průhledná okna v autě kdy dobře vidíte,

máte-li mlhu, musíte se prostě rozhlížet


Svým způsobem je situace taková, že jste se celým svým vnímáním posunul ve vnímání času a prostoru

Pokud máte nějaké zkušenosti s účinky drog,
tak by vám něco z toho mohlo být jasné,
tím ovšem nemám na mysli nějaké halucinace,
ale změnu vnímání,
já např. vnímám zcela jiným způsobem čas, vidím jako bystrozraký a slyším i trávu růst


To jen jako příklad,
ale tyto stavy jsou známé i vrcholovým sportovcům či umělcům

V taoismu mají pro tento způsob "konání" název wu wei


Ale jinak váš názor chápu,

pokud tento stav neznáte či neumíte se v něm udržet delší dobu bez drog,

tak pak je to situace asi dost nepochopitelná

a jeví se vám poměrně ztřeštěná


Ale v principu jde o to samé co kritizujete u státu,

ale tyto neekonomické bloky si člověk vytváří sám,

právě tím svým plánování s kterým v ruku v ruce jdou i obavy a strach ze selhání apd.


PS.

Pokud by vás zajímal tento způsob vnímání jako praktické využití třeba v podnikání,

tak to funguje na podobném principu jako Aha efekt

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aha_efekt

Vostál Petr

...

Co se týče "nejekonomičtějšího", pak to záleží na preferencích každého jednotlivce (a pro někoho je "nejekonomičtější" umřít).
.............................................................................................................................

Souhlas,

ale ony ty vaše preference mají hodně společného se způsobem vaší orientace ve světě a tím pádem i s vaším vnímáním světa...

Proto také preference "rozumáře" budou zcela jiné nežli preference "intuitáka"

a samozřejmě každý z nich bude tvrdit,

že ten jeho způsob je nejekonomičtější způsob...


Ale jistě mně dáte za pravdu,

že nejekonomičtější pohyb je ten, kdy všechny síly jsou nasměrovány jedním směrem

a není zde žádná síla jenž působí jako brzda

a navíc onen pohyb se provádí uvolněně bez lpění

tedy jak říká lidové přísloví

"netlačíte na pilu"

Tehdy se věci dějí jakoby samy sebou a na co šáhnete, to se vám daří...


Někteří duchovnáci tomu říkají že "jste sesynchronizován s vesmírem či se zdrojem"Tím, že netlačíte na pilu (chtění)

dosahuje vysoké efektivity například řezání toho dřeva apd.

Vostál Petr

...

Historie je dlážděna obrovskými omyly lidstva, jejichž náprava leckdy trvala stovky či tisíce let; a já zde netvrdím nic jiného, než že státy jsou jen dalším takovým omylem v řadě. Vím moc dobře, jak těžké je konstruktivně a nezaujatě přemýšlet o tezích, jež zpochybňují samotné základy toho, co nám bylo od malička vštěpováno, proto prosím čtenáře o trpělivost a otevřenou mysl při čtení mých textů o tom, jak by snad jednou mohla fungovat svobodná bezstátní společnost; netvrdím, že vše nutně musí vypadat zrovna tak, jak popisuji, neboť reálně nelze předvídat, kam přesně nás lidská tvořivost posune, třeba skutečnost dalece předčí má očekávání. Když jsem však o anarchokapitalismu četl poprvé, nedokázal jsem si vůbec představit, jak by mohl trh nahradit všechny funkce státu; na těchto stránkách se tedy zaobírám jednotlivými oblastmi, ve kterých stát působí, a pokouším se popsat, jak by mohly být státní zákony nahrazeny volnotržními principy.
.............................................................................................................................

Vidíte to

a já vám vysvětluji také něco takto nepochopitelného...

vysvětluje se to ovšem blbě, nebot všechna vysvětlování poněkud pokulhávají za přímou zkušeností,

ono je mnohem jednodušší vysvětlovat anarchii,

nežli fungování člověka jenž žije bez plánování,

nebot o anarchii stále můžete hovořit jako o činnosti mysli,

zatímco toto probíhá "mimo" mysl

či lépe řečeno v jiném stavu mysli nežli jsme schopni pochopit....

Nemusím vám pak ani psát,

že pro mnohé lidi jste spíše bláznem či hlupákem apd.

nebot vůbec nechápou o čem že to mluvíte

Vostál Petr

...

Tedy situace je obdobná,

lidé vašim řečem nevěří, nebot jim anarchie přijde jako šílená blbost jenž nemůže fungovat a mají z ní strach a jsou vůči ní nedůvěřiví
nebot mají víru ve stát jenž jakš takš funguje,
zatímco anarchie jim přijde že nemůže fungovat

a vy mě nevěříte z podobných důvodů, protože máte důvěru v "já" a jeho plánování


Hlavním blokem v obou případech je víra a pak především strach

strach z puštění všech ochraných mechanismů jenž vám mají zajistit bezpečí a úspěch

strach pustit konrolu nad naším osudem...

etatista

Hoppe

Nechcem nijak autorovi tohto článku vstupovať do toho, koho spoločnosť uprednostňuje, avšak taký Hoppe, ktorého meno sa v článku vyskytuje ako pozitívny príklad premeny, vo svojom dnes už kultovom diele " Democracy : God that failed" okrem iného píše:
" (...) In other words, libertarians must be radical and uncompromising conservatives. "

libertarian

Re: Hoppe

Uživatel etatista napsal:

Nechcem nijak autorovi tohto článku vstupovať do toho, koho spoločnosť uprednostňuje, avšak taký Hoppe, ktorého meno sa v článku vyskytuje ako pozitívny príklad premeny, vo svojom dnes už kultovom diele " Democracy : God that failed" okrem iného píše:
" (...) In other words, libertarians must be radical and uncompromising conservatives. "

Dnes sú základné politologické pojmy v chápaní ľudí tak totálne zdeformované , že žiaden citát z minulosti nie je možné pochopiť s istotou.
Liberáli, demokrati, pravičiari, konzervatívci, komunisti, etatisti , fašisti, ............ čo toto dnes znamená ???
Komunisti v roku 1948 by si nedovolili také heslá, aké dnes hlásajú "liberáli".


etatista

Re: Hoppe

Uživatel libertarian napsal:

Uživatel etatista napsal:

...
Dnes sú základné politologické pojmy v chápaní ľudí tak totálne zdeformované , že žiaden citát z minulosti nie je možné pochopiť s istotou.
Liberáli, demokrati, pravičiari, konzervatívci, komunisti, etatisti , fašisti, ............ čo toto dnes znamená ???
Komunisti v roku 1948 by si nedovolili také heslá, aké dnes hlásajú "liberáli".No a ? Každý, kto čítal tú Hoppeho knihu, vie v akom kontexte o konzervativizme uvažuje a tak z tvojich slov mi ak tak vyplýva, že ty toho o tom veľa asi nevieš....

Vostál Petr

...

Mně je vcelku jedno,

který z vás dvou tomu lépe či hůře rozumí,

či co kdo dnes chápe,

já mám zkušenost a mnohokráte jsme toto téma probírali na jiných stránkách,

že když dva lidé čtou jednu a tu samou knihu,

tak pro každého z toho vyplyne povětšinou něco jiného

a bude to chápat jinak...

nejspíše je to dáno našimi osobními preferencemi a možností chápat čtený textSamozřejmě každý je pak zcela přesvědčen o své pravdě a správném pochopení

i tom kontextu apd.

takže výměna názorů na to, kdo neumí číst bývá často zamotaná


Já naštěstí číst a psát neumím,

hlavu zásadně používám jen jako deštník,

takže s tím nemám žádnej problém...

Urza

Re: Hoppe

Uživatel etatista napsal:

Nechcem nijak autorovi tohto článku vstupovať do toho, koho spoločnosť uprednostňuje, avšak taký Hoppe, ktorého meno sa v článku vyskytuje ako pozitívny príklad premeny, vo svojom dnes už kultovom diele " Democracy : God that failed" okrem iného píše:
" (...) In other words, libertarians must be radical and uncompromising conservatives. "


Já zdaleka nesouhlasím se vším, co Hoppe tvrdí, ale libertarián to je....

etatista

Re: Hoppe

Uživatel Urza napsal:

Uživatel etatista napsal:

...

Já zdaleka nesouhlasím se vším, co Hoppe tvrdí, ale libertarián to je....

Ale áno, to nepopieram, ale zároveň ho možno označiť aj za konzervatívca, alebo ešte vystížnejšie za anarcho-konzervatívca.

Shtefka

Re: Hoppe

Uživatel etatista napsal:

Uživatel Urza napsal:

...
Ale áno, to nepopieram, ale zároveň ho možno označiť aj za konzervatívca, alebo ešte vystížnejšie za anarcho-konzervatívca.


No dnes uz jsem cetl, ze Obama je social/libertarian, ale Vas anarcho/konzervativec taky dobry

etatista

Re: Hoppe

Uživatel Shtefka napsal:

Uživatel etatista napsal:

...

No dnes uz jsem cetl, ze Obama je social/libertarian, ale Vas anarcho/konzervativec taky dobry

http://www.stephankinsella.com/2009/09/hoppe-habermas%e2%80%99s-anarcho-conservative-student/

Jan Altman

Libertarián versus konzervativec

Podle mne se nutně tyto dva postoje nemusí vylučovat.
Pokud je člověk ve svém soukromém životě konzervativní, ale nikomu to násilím nevnucuje (tzn. není to např. Bush), pak je to slučitelné. Ale samozřejmě jen tehdy.

Člověk ctící "konzervativní" hodnoty jako např. tradiční rodinu pak může postupovat buď etatisticko-demokraticky (vyhrát volby a všem své představy vnutit), nebo libertariánsky: nestýkat se s lidmi, kteří nesdílí jeho hodnoty, představují si rodinu jako konfiguraci muž-muž, muž-zvíře, 4ženy-3muži, atd... Nestýkat se s lidmi, kterým nevadí zabít své nenarozené dítě, atd...
Nestýkat se s nimi, nezaměstnávat je, nepronajímat jim byt, nebo je dokonce nechtít ubytovávat ve svém hotelu, obsluhovat ve své restauraci (protože má nějaké zásady, plus nechce odradit zpravidla solventní klientelu podobných zásad).

A pozor: dle empirických dat by se možná dalo tvrdit, že čím demokratičtější a socialističtější společnost, tím větší tendence k toleranci, či dokonce podpoře těch nekonzervativních hodnot - to je ten Hoppeův hedonismus či Klausův homosexualismus, environmentalismus, genderismus a multikulturalismus - nic z toho by v AnCapu dost možná v takovém měřítku neexistovalo, resp. rozhodně by to nebylo dotováno z peněz všech a zákonem protěžováno, naopak by bylo zcela legální takové lidi pro jejich postoje diskriminovat, což dnes naprosto nepřipadá v úvahu.
Dalo by se říci (a historie je empirickým "důkazem"), že ve více svobodné a kapitalistické společnosti je tlak (v rámci "společenské sebeobrany") na ty tradiční, konzervativní, katolické hodnoty. Dnes to již jen čteme ve starých knihách - jak sexuálně veselá slečna je považována za běhnu a nikdo si ji nechce vzít, jak člověk, který se dopustil nečestnosti nemůže najít slušnou práci po zbytek života, jak bankrotář či defraudant je společností vytlačen na okraj a nikdo s ním nechce dělat byznys, atd...
Podle mne je docela pravděpodobné, že společenské normy by v AnCapu byly výrazně tvrdší než dnes (a mnoho lidí by se velmi divilo) a kdo by chtěl holdovat drogám, nevázanému sexu, posílal milenky na potraty, chodil neslušně oblečen, neoholen a neostříhán :-), že by měl život podstatně krušnější, než dnes, kdy je každému vše tak nějak ukradené.
Puritánská tradice nevznikla jen tak pro legraci. Byla to funkční náhrada za nějaký centrální státní dozor, za pravidla řídící každý aspekt společnosti určovaná státem.
V AnCapu by dost možná docházelo k větší segregaci - lidé konzervativní a ti "hedonisté a volnomyšlenkáři" by se potkávali daleko méně často. Předsudky a xenofobie by v AnCapu byly zcela legitimním názorem (pokud by je někdo nepraktikoval násilně).

Podle mne se Hoppemu zkrátka stýská po poměrech před rokem 1900 a jelikož společenský a morální rozklad (opak konzervativismu) pokládá za důsledek demokracie, tak očekává, že její konec by v mnoha aspektech přirozeně vedl k obnovení (samozřejmě s ohledem na to, že doba je prostě jiná) těchto hodnot.

A podle mne to minimálně do určité míry opravdu lze předpokládat.
Pokud nebudou lidé z daní nuceni živit například matky samoživitelky, pořízení si dítěte mimo funkční partnerský svazek začne být existenčním problémem. Pokud na nějaké teritorium zvenčí bude moci přijít jen ten, kdo je zván, komu je někdo ochoten prodat či pronajmout bydlení, kdo si je na tom teritoriu schopen na to bydlení vydělat, bude mít migrace zcela jinou podobu i rozsah, než dnes. Pokud bude mít majitel jakéhokoli podniku právo diskriminovat hosty či uchazeče o práci dle libovolných kritérií, opět se mnohé změní. Pokud nebude existovat státní soudní a represivní aparát, bude REPUTACE to nejcennější, co člověk (zaměstnanec, obchodník, ...) má - a jeho konkurenti s chutí poukáží na jakékoli jeho "morální selhání", byť bude z jeho soukromého života - ovšem kdo bude riskovat, že kdo podvádí ženu, nepodvede i zaměstnavatele či obchodního partnera?
Prudérie Evropy před nástupem demokracie i puritánství předfederačních USA zkrátka mělo zcela praktické příčiny.
http://www.svobodny-svet.cz/1234/mene-regulace-vice-reputace.html

Představovat si tedy AnCap, že bude vypadat jako dnešní společnost, jen nebudou daně, hasiče budou (ve vlastním) zájmu provozovat pojišťovny a silnice bude stavět ten, kdo vycítí poptávku po dopravním spojení mezi místy A a B - to podle mne není dostatečné. Podle mne by existence AnCapu měla zcela zásadní dopady na podobu celé společnosti, její morálky, rodinných hodnot (obnovení mezigenerační solidarity, pořizování dětí jako součást zabezpečení na stáří, atd...) a podobně.
Mnoho dnešních "svobod" (v americkém smyslu liberálních) by pod spontánním společenským tlakem "zaniklo" (uvozovky proto, že by takové chování samozřejmě nebylo trestné, jen společensky a ekonomicky likvidační).

Urza

Re: Libertarián versus konzervativec

Uživatel Jan Altman napsal:

Podle mne se nutně tyto dva postoje nemusí vylučovat.
Pokud je člověk ve svém soukromém životě konzervativní, ale nikomu to násilím nevnucuje (tzn. není to např. Bush), pak je to slučitelné. Ale samozřejmě jen tehdy.

Člověk ctící "konzervativní" hodnoty jako např. tradiční rodinu pak může postupovat buď etatisticko-demokraticky (vyhrát volby a všem své představy vnutit), nebo libertariánsky: nestýkat se s lidmi, kteří nesdílí jeho hodnoty, představují si rodinu jako konfiguraci muž-muž, muž-zvíře, 4ženy-3muži, atd... Nestýkat se s lidmi, kterým nevadí zabít své nenarozené dítě, atd...
Nestýkat se s nimi, nezaměstnávat je, nepronajímat jim byt, nebo je dokonce nechtít ubytovávat ve svém hotelu, obsluhovat ve své restauraci (protože má nějaké zásady, plus nechce odradit zpravidla solventní klientelu podobných zásad).

A pozor: dle empirických dat by se možná dalo tvrdit, že čím demokratičtější a socialističtější společnost, tím větší tendence k toleranci, či dokonce podpoře těch nekonzervativních hodnot - to je ten Hoppeův hedonismus či Klausův homosexualismus, environmentalismus, genderismus a multikulturalismus - nic z toho by v AnCapu dost možná v takovém měřítku neexistovalo, resp. rozhodně by to nebylo dotováno z peněz všech a zákonem protěžováno, naopak by bylo zcela legální takové lidi pro jejich postoje diskriminovat, což dnes naprosto nepřipadá v úvahu.
Dalo by se říci (a historie je empirickým "důkazem"), že ve více svobodné a kapitalistické společnosti je tlak (v rámci "společenské sebeobrany") na ty tradiční, konzervativní, katolické hodnoty. Dnes to již jen čteme ve starých knihách - jak sexuálně veselá slečna je považována za běhnu a nikdo si ji nechce vzít, jak člověk, který se dopustil nečestnosti nemůže najít slušnou práci po zbytek života, jak bankrotář či defraudant je společností vytlačen na okraj a nikdo s ním nechce dělat byznys, atd...
Podle mne je docela pravděpodobné, že společenské normy by v AnCapu byly výrazně tvrdší než dnes (a mnoho lidí by se velmi divilo) a kdo by chtěl holdovat drogám, nevázanému sexu, posílal milenky na potraty, chodil neslušně oblečen, neoholen a neostříhán :-), že by měl život podstatně krušnější, než dnes, kdy je každému vše tak nějak ukradené.
Puritánská tradice nevznikla jen tak pro legraci. Byla to funkční náhrada za nějaký centrální státní dozor, za pravidla řídící každý aspekt společnosti určovaná státem.
V AnCapu by dost možná docházelo k větší segregaci - lidé konzervativní a ti "hedonisté a volnomyšlenkáři" by se potkávali daleko méně často. Předsudky a xenofobie by v AnCapu byly zcela legitimním názorem (pokud by je někdo nepraktikoval násilně).

Podle mne se Hoppemu zkrátka stýská po poměrech před rokem 1900 a jelikož společenský a morální rozklad (opak konzervativismu) pokládá za důsledek demokracie, tak očekává, že její konec by v mnoha aspektech přirozeně vedl k obnovení (samozřejmě s ohledem na to, že doba je prostě jiná) těchto hodnot.

A podle mne to minimálně do určité míry opravdu lze předpokládat.
Pokud nebudou lidé z daní nuceni živit například matky samoživitelky, pořízení si dítěte mimo funkční partnerský svazek začne být existenčním problémem. Pokud na nějaké teritorium zvenčí bude moci přijít jen ten, kdo je zván, komu je někdo ochoten prodat či pronajmout bydlení, kdo si je na tom teritoriu schopen na to bydlení vydělat, bude mít migrace zcela jinou podobu i rozsah, než dnes. Pokud bude mít majitel jakéhokoli podniku právo diskriminovat hosty či uchazeče o práci dle libovolných kritérií, opět se mnohé změní. Pokud nebude existovat státní soudní a represivní aparát, bude REPUTACE to nejcennější, co člověk (zaměstnanec, obchodník, ...) má - a jeho konkurenti s chutí poukáží na jakékoli jeho "morální selhání", byť bude z jeho soukromého života - ovšem kdo bude riskovat, že kdo podvádí ženu, nepodvede i zaměstnavatele či obchodního partnera?
Prudérie Evropy před nástupem demokracie i puritánství předfederačních USA zkrátka mělo zcela praktické příčiny.
http://www.svobodny-svet.cz/1234/mene-regulace-vice-reputace.html

Představovat si tedy AnCap, že bude vypadat jako dnešní společnost, jen nebudou daně, hasiče budou (ve vlastním) zájmu provozovat pojišťovny a silnice bude stavět ten, kdo vycítí poptávku po dopravním spojení mezi místy A a B - to podle mne není dostatečné. Podle mne by existence AnCapu měla zcela zásadní dopady na podobu celé společnosti, její morálky, rodinných hodnot (obnovení mezigenerační solidarity, pořizování dětí jako součást zabezpečení na stáří, atd...) a podobně.
Mnoho dnešních "svobod" (v americkém smyslu liberálních) by pod spontánním společenským tlakem "zaniklo" (uvozovky proto, že by takové chování samozřejmě nebylo trestné, jen společensky a ekonomicky likvidační).


S tímhle souhlasím; jen myslím, že jsme se úplně nepochopili s těmi "konzervativci".
Já tím nemyslel konzervativní lidi, ale konzervativce v politickém slova smyslu, něco jako v USA republikány.

Jan Altman

Re: Libertarián versus konzervativec

Uživatel Urza napsal:
jen myslím, že jsme se úplně nepochopili s těmi "konzervativci".
Já tím nemyslel konzervativní lidi, ale konzervativce v politickém slova smyslu, něco jako v USA republikány.


Jasně, já to tak taky v podstatě pochopil, to jenom tedy abychom si ukázali rozdíl mezi konzervativcem politickým a konzervativcem ve smyslu osobních hodnot.
Mám obavy, že drtivá většina lidí ten rozdíl není schopna postřehnout. A člověka politicky (skutečně) liberálního a hodnotově konzervativního chápou jako neukotveného, vnitřně rozporného. Což je samozřejmě nesmysl.

Urza

Re: Libertarián versus konzervativec

Uživatel Jan Altman napsal:

Uživatel Urza napsal:
...

Jasně, já to tak taky v podstatě pochopil, to jenom tedy abychom si ukázali rozdíl mezi konzervativcem politickým a konzervativcem ve smyslu osobních hodnot.
Mám obavy, že drtivá většina lidí ten rozdíl není schopna postřehnout. A člověka politicky (skutečně) liberálního a hodnotově konzervativního chápou jako neukotveného, vnitřně rozporného. Což je samozřejmě nesmysl.


Díky za doplnění.
Souhlasím.

Kohi

maminka mi vzdycky rikala :)

Pro hloupeho kazdy hloupy ... :) .... Asi neni dobry vohrnovat nos nad nikym ... Vono vobcas presvedcovat nejakyho socana, ze zdroju je dost pro vsechny a tisickrat vic,da taky zabrat ... asi to spis bude u kazdyho jinak ... a budou hrat roli I tvoje emoce a biasy ziskany casem ...

Osobne v posledni dobe zacinam prichazet na chut prislovi : Odrikanyho chleba nejvetsi krajic :)

Vostál Petr

Puritáni

Podle mne je docela pravděpodobné, že společenské normy by v AnCapu byly výrazně tvrdší než dnes (a mnoho lidí by se velmi divilo) a kdo by chtěl holdovat drogám, nevázanému sexu, posílal milenky na potraty, chodil neslušně oblečen, neoholen a neostříhán :-), že by měl život podstatně krušnější, než dnes, kdy je každému vše tak nějak ukradené.
Puritánská tradice nevznikla jen tak pro legraci. Byla to funkční náhrada za nějaký centrální státní dozor, za pravidla řídící každý aspekt společnosti určovaná státem.
V AnCapu by dost možná docházelo k větší segregaci - lidé konzervativní a ti "hedonisté a volnomyšlenkáři" by se potkávali daleko méně často. Předsudky a xenofobie by v AnCapu byly zcela legitimním názorem (pokud by je někdo nepraktikoval násilně).
..........................................................................................................................

To se mně líbí a myslím že takto by to mohlo být.

Měl bych pouze věcnou poznámku k těm puritánům.
nebot není puritán jako puritán

takový křestanský puritán bude v otázce manželství nejspíše pravým opakem muslimského puritána,
takže zatímco jeden bude hrdý na svou monogamii
druhý bude hrdý na svou polygamii a čím více žen bude mít v harému tím bude váženější
a mormonský puritán a mormonská puritánka bude někde asi mezi,
nebot v této víře je povoleno mnohomužství

Takže bude třeba dávat pozor na puritány, nebot jsou poměrně volnomyšlenkářští,
ale na rozdíl od volnomyšlenkářů na svý myšlenkách docela lpěj

Nejspíše z toho jednomu v tý anarchii půjde hlava kolem,
aby se trefil do těch etických norem
který si kdejaký prorok a mesiáš vycucal z prstu aby se zalíbil bohu...


Jan Altman

Re: Puritáni

Uživatel Vostál Petr napsal:


Měl bych pouze věcnou poznámku k těm puritánům.
nebot není puritán jako puritán

takový křestanský puritán bude v otázce manželství nejspíše pravým opakem muslimského puritána,
takže zatímco jeden bude hrdý na svou monogamii
druhý bude hrdý na svou polygamii a čím více žen bude mít v harému tím bude váženější
a mormonský puritán a mormonská puritánka bude někde asi mezi,
nebot v této víře je povoleno mnohomužství


To souhlasím. Ale proto podle mne také v AnCapu bude daleko méně "multikulti" a daleko více "segregace" (nenásilné, v souladu s přirozeným právem, samozřejmě).
Tzn. budou vznikat větší či menší oblasti s obyvatelstvem kompatibilním co do morálky, žebříčku hodnot, atd... protože v takto homogenních oblastech myslím budou menší náklady na udržování bezpečnosti a vymáhání norem (relativně méně odchylek) - lidé budou mít menší obavy "pustit děti bez dozoru hrát si na ulici".

Zkrátka lidé postoji sobě podobní se budou sestěhovávat na jedno místo a "odlišné" budou mít tendenci mezi sebe nepouštět (resp. majitel vilové čtvrti bude i ve výběru nových příchozích nájemníků nucen brát ohledy na ostatní obyvatele - své platící zákazníky). Podle mne to tak v dobách, kdy bylo méně státu, fungovalo.

Mimochodem, včera jsem byl poprvé v Paralelní Polis a také to byl pro mne zajímavý komunitní zážitek.

přidat komentář zpět na článek

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed