Mises.cz

Mises.cz

Komentáře k článku Případ Algera Hisse (17. díl - Svědkové obžaloby – Whittaker Chambers a Esther Chambersová)

přidat komentář zpět na článek

Bellarmino

Protestanti neuznávajú pravého Boha Isusa Christa, sú to rúhačské

fanatické sekty a preto, keď použijú výraz Boh, Bôh, tak to nie je pravý Boh, ktorého nepoznajú a aj odmietajú poznať, ale neexistujúca entita, ktorej aj tak nevenujú nijakú pozornosť, lebo hľadajú osobné šťastie mimo rámec kontaktu s pravým Bohom. Veria v Boha, aký neexistuje, sú to v skutočnosti ateisti, ale sú úplní zbabelci to otvorene priznať, pričom vyčítajú komunistom, že oni neskrývajú. Ten ich Boh je vskutku Satan. Klamár ako oni sami.
Opovážlivosť, že protestanti v zásterách vyžadujú, aby bol Boh svedkom pravdivosti na pochybnom etatistickom pseudosúde. Isus Christos azda uznáva iné súdy ako tie Jeho?
Bezbožníci nanucujú Spasiteľovi sveta, Tomu, ktorého odmietajú poslúchať, aby nabehol a počúval teatrálne vyjadrenia konformistického kariéristu.
Nemá prístup Isus Christos vytvárať predpisy, ale počúvať môže, zrejme musí, lebo Jemu Všemohúcemu, Ktorý z ničoho vytvára všetko, tak etatisti nariadili.
Protestantské vyznanie viery hovorí, že môžu páchať akékoľvek zločiny a byť spasenými, že niet ničoho, čo by ich mohlo obrať o odmenu, čo je isteže úplná lož, ktorú si sami overili, keď skonali a tu sa od tých istých protestantov dozvedáme, že násilím vyžadujú prísahy, nastolila sa zámerná nedôvera, svedkovia musia poskytnúť záruky, že predsa len je istá garancia v nich, že prísaha pod hrozbou sankcií by ich primäla, že strach by im rozviazal jazyk, lebo etát sleduje a preveruje a musí byť informovaný.
Čo za prevrátený svet, môžete sa pretvarovať, predstierať, ale teraz vás vystopujeme, či naše ctené posvätné súdne inštancie neboli zavádzané. Predhodiť davom akýsi dodatok na pokrm, čo dovoľuje nárok na názor na pohľad na svet, neprehľadnú húštinu najrôznejších lží a ohováraní, a potom iba výnimočne, akási prísaha, prísľub, že si správne rozpamätajú a nebudú klamať, lebo by ich ozbrojená päsť etatizmu snáď mohla rozmliaždiť. Zrušili morálku, ale vo volebnom zápolení sa dovolávajú morálnych jednaní, ktoré zároveň zavrhujú. Nepotrebujete morálku, ale zvoľte ich, lebo sú vraj morálnejší od súpera.
Požadovanie prísah znamená priznanie, že Amerika je totálne zdegenerovaná, že v krajine plnej lží je nemožné polapať pravdu, ak sa rázne jej vynorenie nenanúti. Klamú celý život židia, protestanti, papisti, ale na súde prestanú, lebo už nesmú. V súkromí pravda neznamená nič, pretože nikto nevidí, ale teraz ide o prežitie vlády pred náporom ohromného sprisahania.
V protestantskej Amerike môžete všetko v kompletnom rozpore s pravdou, ale protestantský súd už vyžaduje pravidlá, protestantstvo zrazu berie fakty na zreteľ. Protestanti, čo neuznávajú závažnosť skutku, čo ich vedie do horiaceho jazera, na súde už konajú ináč. Azda Boh bude nedbať, alebo vyšetrovať a ničiť ich, ale ich všetkých spasí, pretože takú lož si vymysleli a rozšírili, ale pre prípad ohrozenia ich vlády sa treba dopátrať do podrobného rozboru situácie, ktorá sa odohrávala v čase úplnej slepoty tej vlády, proti ktorej sa akcia pripravovala? Neschopná vláda, ktorá si uzurpuje právo všetkých vyškoľovať, je posledná, ktorá sa o tom dozvedá.
přidat komentář zpět na článek

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed