Mises.cz

Mises.cz

Komentáře k článku Případ Kavanaugh

přidat komentář zpět na článek

etatista

Kulturkampf!

" Yes, yes, you rotten hypocritical liberals, it´s a culture war! And high time, too! "


- Murray Rothbard

libertarian

úbohé

To je fakt úbohé, že sa Mises.cz znížil k takejto téme. Dnes svetom hýbe spústa udalostí, ktoré smerujú k svetovej vojne, k zničeniu belošskej kultúry a civilizácie, ku globálnej fin. kríze, .......... a "libertariani" sa trápia s udalosťou, ktorej (ne)pravdivosť má NULOVÝ význam pre sedem miliard ludí na zemeguli.
Pokiaľ je aspoň z časti pravdivé tvrdenie, že " jeho obvinění je dalším z klínů, který rozděluje Americkou společnost " , tak je to s americkou spoločnosťou už doslova tragické. Keby USAci nemali jadrové zbrane, bolo by to iba tragikomické.

Salitrník

Re: úbohé

Tak si přečtěte toto, třeba budete spokojnější:

* http://www.bawerk.eu/clanky/recenze-knih/prolomeni-hradeb--recenze-a-par-zamysleni.html

* http://www.bawerk.eu/clanky/liberalismus-a-jine/svobodni-a-afera-syrske-deti.html

Salitrník

Re: Kulturkampf!

To znám, četl jsem to česky: http://www.bawerk.eu/clanky/texty-jinych-autoru/kulturkampf-od-rothbarda-i.html.

"Ano, ano vy prohnilí pokrytečtí levičáci, je to kulturní válka!"

etatista

Re: Kulturkampf!

Tak to je skvelé, že je to preložené aj do češtiny, snáď si to aj prečíta čo najviac libertariánov :-)

Wanton

Re: Kulturkampf!

Nedá mi to necitovat:

"Skutečně útok 20. století na tradiční hodnoty a mravy fázovitě pokračuje, jako bychom byli konfrontováni s vědomým postupným spiknutím. Za prvé, levicoví liberálové kázali l' art pour l' art v estetice, a jako následek ohlásili nový pohled v etice, že zde není žádná taková věc, jako zjevná anebo objektivní etika, že všechny etiky jsou "subjektivní", že všechny životní výběry jsou jen osobní, emotivní "preference".


Po té, co byla zničena racionální anebo objektivní etika, levice postoupila do současné fáze číslo II. Po úspěšném podvracení tradičních křesťanských a buržoasních hodnot a mravů na Západě, zničením náboženského racionálního základu pro tyto hodnoty, se levice přemístila ke svému současnému postoji: ano, je zde morálka, ale tato "morálka" je totálně opačná ke Staré kultuře: nyní zjišťujeme za A, že "morální" je čistý hédonismus: "dělej si, co chceš", ale také, a v rozporu za B, že je samozřejmě hluboce nemorální angažovat se ve všech způsobech "nenávistného myšlení", osobní diskriminace, souzení vad, které může být interpretováno jako "rasistické, sexistické, homofobní, proti postiženým", nebo cokoliv jiného. A a B jsou v kontradikci, jestliže "dělej si, co chceš" znamená stát se skinheadem. V tomto případě, samozřejmě, politická korektnost musí trumfnout hédonismus."

http://www.bawerk.eu/clanky/texty-jinych-autoru/kulturkampf-od-rothbarda-iv.html

etatista

Re: Kulturkampf!

No áno, to je Rothbard v plnej kráse :-)

Tomáš Macháček

slušné shrnutí

Zdivočelá levice s pěnou u huby, odsouzení bez soudu a svědků...zvykejme si, připravujme se. Kulturní válka se snadno může zvrtnout v občanskou válku.

A západní společnost již rozdělena je a to hluboce. V Americe to je ještě o trošku silnější. A víte co? Je to nádherný pocit! Proč se snažit o nějaký slušný dialog s divou zvěří, s barbarskou sebrankou, která by v civilizovanějších dobách rubala šutry v kamenolomech!? My potřebujeme zburcovat týrané masy a rozbít Levici na padrť.

Válka je v plném proudu, bez ohledu na naše přání. A já si to začínám užívat.

Wanton

Re: slušné shrnutí

Bohužel kulturní válka je i tam, kde bychom ji nečekali, tj. ve vlastních řadách.

Urza je morální relativista, de facto propadl bludu Frankfurtské školy s jejich etickým subjektivismem, před kterým Rothbard, jak uvedeno výše, varoval.

Wanton

Kulturkampf! Zde vyjádření českých církví.

"Představitelé římskokatolické i řeckokatolické církve, Jednoty bratrské, Církve adventistů sedmého dne, Evangelické církve metodistické, Slezské církve evangelické a. v. a Církve bratrské se společným dopisem obrátili na poslance Parlamentu před nadcházejícím rozhodováním o tom, zda-li bude tzv. Istanbulská úmluva závazná i pro ČR. Istanbulská úmluva v předloženém znění obsahuje řadu nepřijatelných, pro státy a kulturu Evropy autodestruktivních prvků...

I. Degradování vztahu mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil

Dokument vychází z přesvědčení, že muži v historii uplatňovali násilí s cílem podřídit si ženy, a proto je nutné každé násilí na ženě chápat genderově. Chlapci a muži jsou tu a priori vnímáni jako potenciální pachatelé násilí a sankce proti nim nejsou považovány za diskriminaci. V rozporu se současnými trendy se výslovně zakazují postupy vedoucí ke smíru.

Podobně zjednodušující obraz stál u zrodu lidstvu nebezpečných ideologií a tendenčních výkladů dějin. Zejména postkomunistické země mají úkol varovat před následky aplikování teorie třídního boje do praxe (nepřítele, vykořisťovatele bylo třeba razantně převychovat, nebo zlikvidovat).

Genderová harmonie, tedy rovnost v důstojnosti a uznání v rámci biologické i sociokulturní odlišnosti, je správný cíl, cestou k němu však není represe ani nepřátelské měření sil.

II. Třídění společnosti sobě rovných lidských bytostí na umělé kategorie

Istanbulská úmluva výrazně zasahuje do Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Vedle diskriminace na základě pohlaví se zakazuje diskriminace na základě genderu, sexuální orientace a genderové identity. Když opomineme obecnou nepřehlednost ve výčtu sexuálních orientací, pojem genderová identita není definován vůbec. Příslušnost k případně diskriminované skupině se ve skutečnosti opírá o subjektivní a v čase proměnlivé sebepojetí jednotlivce.

Je nepřípustné, aby takový konstrukt legitimizoval kontrolování společnosti ve všech oblastech a dokonce aby umožnil kohokoliv trestat za to, že v dané chvíli nerozeznal genderovou identitu druhého. Je-li deklarovaným úmyslem Istanbulské úmluvy prevence proti násilí na ženách, musí být především jasné, kdo je tím míněn.

Je zřejmé, že některé neziskové organizace systematicky vyhledávají nové položky do svých seznamů diskriminovaných menšin. Lidská práva a svobody, stejně jako zákaz diskriminace, jsou však také právem většiny.

Tato většina ví, co je biologické pohlaví, a chápe, že určité procento z nás je přitahováno stejným pohlavím. Z běžné praxe víme, co psychologové vědecky zachytili, že muži a ženy se v konkrétních životních situacích projevují v rámci bohaté škály, symbolicky označované anima až animus. Tato dynamika emocí a chování se však nemůže stát principem povinné výchovy dětí a už vůbec ne předmětem kontroly a trestního práva.

III. Programová relativizace sdílených hodnot evropské kultury a jejich předávání dalším generacím

Člověk se může rozvinout v osobnost pouze v prostředí kultury, jejíž hodnoty přijímá, obohacuje a předává dál. Kultura je zárukou společenské soudržnosti. Člověku, který se v životě nemůže s důvěrou spolehnout, že druzí jednají podle společných kulturních vzorců, zůstává jen strach, nejistota a beznaděj.

Evropská kultura prošla vývojem, jehož výsledkem je také zásada zvýšené ochrany žen v nebezpečných situacích a všechny další formy rytířského chování vůči ženám. Extrakt společenských stereotypů, etiketa, považuje ženu za společensky výše postavenou bytost. Společným jmenovatelem všeho je úcta k nezastupitelnému biologickému poslání ženy předávat život.

Odsuzujeme výchovný koncept, který napadá přirozenou touhu člověka po nalezení bio-psycho-sociální jednoty. Ideologie, která popírá nezastupitelnou hodnotu této harmonické jednoty, ničí v člověku schopnost navazovat trvalé a bezvýhradné mezilidské vztahy. Bez nich se člověk stává osamělou a sobeckou bytostí, která nedokáže vytvořit zázemí pro další generaci, a představuje snadnou oběť sil totality a zvůle."

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180625cirkve-ke-schvalovani-tzv-istanbulske-umluvy-v-cr

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180513istanbulska-umluva-neni-posilou-pratelstvi-muze-a-zeny-pisou-biskupove

Wanton

Re: Kulturkampf!

Asi nejlépe napsané, co jsem zatím četl. Neomarxismus. Škoda že je to tak podobné levicovému libertariánství.

https://pravyprostor.cz/kriticka-teorie-intelektualni-zbran-kulturniho-marxismu/

Hynek Nedělka

Nevím

Ze svého okolí o takových věcech nevím. Asi bych o nich ani nevěděl, kdybych nečetl internetové články. Děje se vůbec v Česku něco takového?

Eduard Horák

mises.org

Na mises.org vyšel pěkný článek od prezidenta Mises Institute Jeffa Deista:
https://mises.org/wire/yes-pc-real-yes-it-illiberal?utm_source=Mises+Institute+Subscriptions&utm_campaign=126d4b2a33-EMAIL_CAMPAIGN_9_21_2018_9_59_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8b52b2e1c0-126d4b2a33-228625609

Wanton

Re: mises.org

Já si jen s dovolením povzdechnu k těm zrušeným libertariánským stránkám na facebooku, které jsou v článku zmíněny.

Nejdříve Urza a jemu podobní zaútočili na Klause ml., který správně pojmenoval problém s cenzurou facebooku. I když Klaus ml. nezvolil správné řešení, jak cenzuru facebooku napravit, pojmenoval správně (pravděpodobně instinktivně) problém.

Na anglických stránkách se po zrušení libertariánských stránek dost diskutovalo, zda facebook porušil smluvní podmínky, diskutovala se povaha vztahu uživatele a facebooku, atd.

To však v ČR nenastalo, Urza a jemu podobní prostě Klause ml. odmítli en bloc a zastali se plně facebooku a jeho práva cenzurovat, koho a jak chce. A nyní, po vydání článku Klause ml. a reakce Urzy a jemu podobných, facebook zrušil libertariánské stránky a, lo and behold, od Urzy a jemu podobných slyšíme jen TICHO. Velmi humorné.

Wanton

Re: Kulturkampf!

Kdo u nás ví, že naprostá většina právníků jsou v právu socialisty a morálními relativisty?

Pro pokročilejší:

Dr Ben O'Neill at the 2011 Mises Seminar in Sydney (http://mises.org.au).

1:24 — Introduction
4:38 — Jurisprudence
5:55 — The Positivist Theory of Law:

6:33 - Standard Legal Positivism ("Laws are commands of the powerful") (Austin)
8:42 - (Agents Must Follow “rules of recognition”) (Hart)
12:18 - Legal Realism ("Laws are the actions of the enforcers. “Law” is what judges do.") (Holmes)
14:34 - Interpretative Theory ("Laws are the best ex-post facto rationalisations for the past actions of the powerful") (Dworkin).

17:30 — Summary: Positivist Theories of Law
19:50 — Positivism and Unjust Laws
20:30 — Slavery and Positivism
24:07 — The Natural Theory of Law
30:00 — Semantics: which is natural law?
34:58 — Conclusion

https://www.youtube.com/watch?v=0r5t56IPwKc&feature=youtu.be

Hynek Nedělka

Re: úbohé

Myslím, že člověk jako Vy, který přesně ví, jaké články by na mises.cz měly vycházet a jaké naopak ne, by měli na mises.cz rozhodně nějaký článek napsat. Škoda takového génia, který jen tu a tam něco napíše pod článek. Vždyť to je ohromná újma pro celé české libertariánské hnutí, když takový intelektuál téměř veškerý svůj potenciál promarní, maximálně napíše občas nějaký komentář. Na nic nečekejte a začněte psát!
přidat komentář zpět na článek

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed