Mises.cz

Mises.cz
předchozí kapitola
zpět na knihu
následující kapitola

12.6. Richard Cantillon - Územní ekonomie

Richard Cantillon byl také zakladatelem územní ekonomie, analýzy ekonomické aktivity vzhledem ke geografické poloze. V jistém smyslu samozřejmě analyzovali (i když chybně) ekonomickou aktivitu vzhledem k tomu, kdy co překročí hranice, i merkantilisté, kteří obhajovali přebytek obchodní bilance. Územní analýza, jak upozorňuje profesor Hebert, se zabývá vzdáleností (náklady na převoz a jejich vazba na ceny a umístění ekonomické aktivity) a územím (geografickým rozvojem a hranicemi trhů). Cantillon nejen územní teorii založil, ale také ji vložil do své obecné mikroekonomické analýzy. Zejména viděl, že ceny výrobků, i když jsou peníze a peněžní ceny v rovnováze, budou vždy vyšší ve městech než v místě výroby o výši, která je potřebná k pokrytí nákladů a rizik spojených s transportem. V důsledku toho budou neskladné anebo rychlé zkáze podléhající výrobky velmi drahé nebo dokonce nepřepravitelné do měst, a tedy mnohem levnější v prostředí jejich výroby. Takové výrobky pak obecně budou vznikat v okolí měst, kde jsou náklady na přepravu na městské trhy nižší. Ve výrobě pak navíc Cantillon viděl, že v případech, kdy závody musely používat neskladné, na jednotku váhy levné surové materiály, budou tyto společnosti spíše umístěné v blízkosti vzniku těchto materiálů. V takovém případě je totiž levnější převézt více skladné a více hodnotné finální statky na městské trhy než převážet materiál.

K umístění městských trhů se Cantillon vyjádřil velmi sugestivně, když tvrdil, že je pro kupující a prodávající mnohem levnější sházet se na jednom místě než cestovat po periferii a hledat jeden druhého a zjišťovat různé ceny, které jsou kupující ochotni zaplatit či za které jsou prodávající ochotni prodávat. V současných pojmech mohl Cantillon napsat, že se ústřední trhy objeví přirozeně, protože enormně snižují transakční, přepravní, informační a další náklady obchodu.

Přestože tedy Cantillon viděl, jak se trhy a umístění ekonomické aktivity samo harmonicky reguluje, nebyl konzistentním zastáncem svobodného obchodu ani doma ani mezi národy. Zastával nekonzistentní postoj, že výrobci potřebují „podporu a kapitál“, aby nalezli optimální oblast a investovali v ni.

předchozí kapitola
zpět na knihu
následující kapitola

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed