Mises.cz

Mises.cz

Ekonomické myšlení před Adamem Smithem

Autor: Murray N. Rothbard (přidal Dominik Stroukal)

1. PRVNÍ FILOZOFOVÉ-EKONOMOVÉ: ŘEKOVÉ
   1.1. Přirozené právo
   1.2. Politika polis
   1.3. První ekonom Hésiodos a problém vzácnosti
   1.4. Předsokratikové
   1.5. Platónova pravicová kolektivistická utopie
   1.6. Xenofón a správa domácnosti
   1.7. Aristotelés - soukromé vlastnictví a peníze
   1.8. Aristotelés - směna a hodnota
   1.9. Úpadek po Aristotelovi
   1.10. Taoismus ve staré Číně
2. KŘESŤANSKÝ STŘEDOVĚK
   2.1. Římské právo: Vlastnická práva a laissez-faire
   2.2. Vztah raných křesťanů k obchodníkům
   2.3. Karlovci a kanonické právo
   2.4. Kanonisté a romanisté z Boloňské univerzity
   2.5. Kanonistický zákaz lichvy
   2.6. Teologové z Pařížské univerzity
   2.7. Filozof-teolog: sv. Tomáš Akvinský
   2.8. Scholastici pozdního třináctého století: Františkáni a teorie užitku
3. OD STŘEDOVĚKU K RENESANCI
   3.1. Velká deprese čtrnáctého století
   3.2. Absolutismus a nominalismus: Rozpad tomismu
   3.3. Užitek a peníze: Buridan a Oresme
   3.4. Štvanec: Jindřich z Langensteinu
   3.5. Lichva a zahraniční obchod ve čtrnáctém století
   3.6. Světaznalý asketa sv. Bernardin Sienský
   3.7. Žák sv. Antonín Florentský
   3.8. Švábští liberálové a útok na prohibici lichvy
   3.9. Nominalisté a aktivní přirozená práva
4. POZDNÍ ŠPANĚLŠTÍ SCHOLASTICI
   4.1. Obchodní expanze šestnáctého století
   4.2. Liberální tomista kardinál Kajetán
   4.3. Škola Salamanky: První generace
   4.4. Škola Salamanky: Azpilcueta a Medina
   4.5. Škola salamanky: Vrcholná léta
   4.6. Pozdní Salamanka
   4.7. Vzdělaný extrémista Juan de Mariana
   4.8. Pozdní Salamanka: Lessius a de Lugo
   4.9. Úpadek scholastiky
   4.10. Sprosté loučení: Bouře nad jezuity
5. PROTESTANTI A KATOLÍCI
   5.1. Luther, Kalvín a státní absolutismus
   5.2. Lutherova ekonomie
   5.3. Ekonomie Kalvína a kalvinistů
   5.4. Kalvinisté o lichvě
   5.5. Komunističtí fanatici: Novokřtěnci
   5.6. Totalitní komunismus v Münsteru
   5.7. Kořeny mesiášského komunismu
   5.8. Katolíci mimo scholastiku
   5.9. Radikální hugenoti
   5.10. Radikální kalvinista George Buchanan
   5.11. Liga a politiques
6. ABSOLUTISMUS V ITÁLII A FRANCII
   6.1. Vznik absolutistického myšlení v Itálii
   6.2. Italský humanismus – republikáni
   6.3. Italský humanismus – monarchisté
   6.4. „Old Nick“: Ďábelský kazatel nebo první hodnotově neutrální politický vědec?
   6.5. Šíření humanismu v Evropě
   6.6. Botero a šíření machiavelismu
   6.7. Humanismus a absolutismus ve Francii
   6.8. Skeptik a absolutista Michel de Montaigne
   6.9. Jean Bodin - vrchol absolutistického myšlení ve Francii
   6.10. Po Bodinovi
7. MERKANTILISMUS: SLUHA ABSOLUTISTICKÉHO STÁTU
   7.1. Merkantilismus jako ekonomický aspekt absolutismu
   7.2. Merkantilismus ve Španělsku
   7.3. Merkantilismus a colbertismus ve Francii
   7.4. Merkantilismus v Anglii: textilie a monopoly
   7.5. Zotročování ve východní Evropě
   7.6. Merkantilismus a inflace
8. FRANCOUZSKÉ MERKANTILISTICKÉ MYŠLENÍ V SEDMNÁCTÉM STOLETÍ
   8.1. Budování vládnoucí elity
   8.2. První z hlavních francouzských merkantilistů Barthélemy de Laffemas
   8.3. První z „Colbertů“: Vévoda de Sully
   8.4. Výstřední básník Antoine de Montchrétien
   8.5. François du Noyer a jeho velkolepé selhání
   8.6. Pod nadvládou kardinálů, 1624-1661
   8.7. Colbert a Ludvík XIV.
   8.8. Ludvík XIV: Vrchol absolutismu (1638-1714)
9. REAKCE LIBERÁLŮ NA MERKANTILISMUS FRANCIE SEDMNÁCTÉHO STOLETÍ
   9.1. Povstání croquantů
   9.2. Claude Joly a fronde
   9.3. Jediná daň
   9.4. Rostoucí odpor obchodníků a šlechty proti kolektivismu
   9.5. Obchodníci a obchodní rada
   9.6. Královský inženýr a zastánce jediné daně maršál Vauban
   9.7. Fleure, Fénélon a burgundský kruh
   9.8. Laissez-faire utilitarianismus a seigneur de Belesbat
   9.9. Boisguilbert a laissez-faire
   9.10. Optimistická příručka na sklonku století
10. MERKANTILISMUS A SVOBODA V ANGLII OD TUDOROVCŮ PO OBČANSKOU VÁLKU
   10.1. Tudorovský a stuartovský absolutismus
   10.2. Sir Thomas Smith: Merkantilistický zastánce tvrdé měny
   10.3. Sir Edward Coke a jeho „ekonomický liberalismus“
   10.4. Bulionistický útok na zahraniční a východoindický obchod
   10.5. Obhájci Východoindické společnosti vrací úder
   10.6. Prorok empiricismu: Sir Francis Bacon
   10.7. Baconovci: Sir William Petty a politická aritmetika
11. MERKANTILISMUS A SVOBODA V ANGLII OD OBČANSKÉ VÁLKY DO ROKU 1750
   11.1. Pettyovci: Davenant, King a zákon poptávky
   11.2. Svoboda a vlastnictví: Levelleři a Locke
   11.3. Child, Locke, úroková míra a ražba
   11.4. Bratři Northové, dedukce za axiomů a toryovské laissez-faire
   11.5. Inflacionisté
   11.6. Odpověď zastánců tvrdé měny
   11.7. Laissez-faire v polovině století: Tucker a Townshend
12. RICHARD CANTILLON
   12.1. Richard Cantillon
   12.2. Richard Cantillon - Metodologie
   12.3. Richard Cantillon - Hodnota a cena
   12.4. Richard Cantillon - Nejistota a podnikatel
   12.5. Richard Cantillon - Populační teorie
   12.6. Richard Cantillon - Územní ekonomie
   12.7. Richard Cantillon - Analýza peněz
   12.8. Richard Cantillon - Mezinárodní peněžní relace
   12.9. Richard Cantillon - Tržní seberegulace
   12.10. Richard Cantillon - Vliv
13. FYZIOKRATÉ
   13.1. - Fyziokraté – Sekta
   13.2. - Fyziokraté – Laissez-faire a svobodný obchod
   13.3. - Fyziokraté – Průkopník laissez-faire markýz d’Argenson
   13.4. - Fyziokraté – Přirozená práva a práva vlastnická
   13.5. - Fyziokraté – Jediná pozemková daň
   13.6. - Fyziokraté – „Objektivní“ hodnota a výrobní náklady
   13.7. - Fyziokraté – Tableau économique
   13.8. - Fyziokraté – Strategie a vliv
   13.9. - Fyziokraté – Daniel Bernoulli a počátek matematické ekonomie
14. TURGOT
   14.1. - Turgot
   14.2. - Turgot – Laissez-faire a volný obchod
   14.3. - Turgot - Hodnota, směna a cena
   14.4. - Turgot - Teorie výroby a distribuce
   14.5. - Turgot - Teorie kapitálu, podnikatelství, úspor a úroku
   14.6. - Turgot - Teorie peněz
   14.7. - Turgot - Vliv
   14.8. - Další francouzští a italští teoretici užitku v osmnáctém století
15. SKOTSKÉ OSVÍCENSTVÍ
   15.1. - Skotské osvícenství - Zakladatel Gershom Carmichael
   15.2. - Skotské osvícenství - Učitel Adama Smithe Francis Hutcheson
   15.3. - Skotské osvícenství - Skotské osvícenství a presbyteriánství
   15.4. - Skotské osvícenství - David Hume a teorie peněz

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed