Mises.cz

Mises.cz
předchozí kapitola
zpět na knihu
následující kapitola

Dědictví

Druhým faktorem byla záloha na dědictví po jeho matce (tehdy ještě nebyla mrtvá), které obdržel na počátku roku 1861.

Karlova matka splatila jeho staré dluhy a s pomocí svého velice úspěšného švagra Liona Philipse[72], který byl vykonavatelem její závěti, Marxovi poslala Ł160. Část z toho Karel ihned utratil za okružní výlet po Evropě.[73]

Nakonec v roce 1863 byl Engels schopen dát dohromady Ł125 a možná víc – záznamy jsou nejasné – na pomoc Marxovi.[74] Tehdy se také udál jediný případ, kdy Engels Marxe otevřeně kritizoval. V lednu zemřela Engelsova družka a tak napsal Marxovi dopis, v němž si vyléval svůj žal. Marx odpověděl dvěma stručnými větami soustrasti a pak se pustil do popisování svých vlastních finančních potíží. Engels se rozzuřil, řekl to Marxovi a Marx se omluvil – pravděpodobně to bylo jedinkrát v jeho dospělém životě, kdy se omluvil někomu mimo okruh nejbližší rodiny. Pak mu Engels poslal peníze a oba partneři se usmířili. Na konci roku 1863 zemřela Marxova matka. Jeho podíl z dědictví mínus záloha, byl o něco méně než Ł100.[75] Ty dostal na počátku roku 1864. Bylo to dost, jak to podal jeden životopisec, aby to “ulehčilo Marxovi alespoň z té nejhorší bídy.”[76] Poté zemřel Marxův obskurní německý následovník, Wilhelm Wolff, jeden z osmnácti původních zakladatelů Ligy spravedlivých v roce 1846, a zanechal Marxovi ohromnou sumu (podle standardů roku (1864) Ł824.[77] Marx později Wolffovi dedikoval Das Kapital.[78] V září se Engels stal plnohodnotným partnerem ve firmě svého otce a tak mohl být velkorysejší, než obvykle, když Marx požadoval dalších Ł40, o kterých tvrdil, že je mu Engels dluží (Engels byl vykonavatelem Wolffovi poslední vůle).[79]

Tudíž v průběhu jednoho roku byly Marxovy příjmy téměř Ł1000.

Když jsem se poprvé začal zabývat Marxovými financemi (ještě před vydáním Paynovi odhalující biografie), chtěl jsem zjistit, kolik to vlastně bylo v relaci s obvyklými příjmy. žádný Marxův životopisce před Paynem si nepoložil tuto zásadní otázku. Profesor Bowley odhadnul, že v roce 1860 byl příjem pomocného pracovníka v zemědělství, který patřil k dolním deseti procentům v Britské populaci, asi Ł30 ročně. Průměrný příjem dělníka byl okolo Ł45 ročně. Pro horních deset procent by bylo typické Ł70 ročně.[80] Příjem Marxovi rodiny v roce 1863 by jí řadil k horním pěti procentům Britské populace! To byla suma zaslaná Engelsem, aby „ulehčila Marxovi alespoň z té nejhorší bídy.“ Jeho příjem během následujícího roku 1864 byl ekvivalentem mezd vyplacených dvaceti „průměrným“ Britským proletářům.

předchozí kapitola
zpět na knihu
následující kapitola

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed