Mises.cz

Mises.cz
předchozí kapitola
zpět na knihu
následující kapitola

33. Bohatství je více než materiální statky

Nejvyšší manifestací života je, že bytost ovládá své vlastní jednání. Objekt, který je vždy veden někým jiným, je do značné míry objektem mrtvým.
-Sv. Tomáš Akvinský (1225-1274)

Pro většinu lidí představuje bohatství něco více než pouhé peníze a materiální statky. Láska, rodina, přátelé, životní úspěchy, či pocit smysluplnosti vlastního života; to vše často překonává veškeré věci, které se dají koupit i s tím největším finančním majetkem. Někteří jedinci se rodí s lepšími vyhlídkami na kvalitní život a někteří zase s horšími; v čem jsme si však rovni je univerzální nutnost naučit se rozhodovat tak, abychom zlepšili svou životní situaci. Lidé, kteří tak stráví svůj život obviňováním druhých za vlastní mizérii, budou často žít v mizérii až do své smrti.

Daniel Robinson popisuje z filosofického hlediska čtyři možnosti, jak žít dobrý život. Jedná se o hloubavý život plný myšlení a intelektuálního zkoumání světa, aktivní život plný cestování a podnikavosti, hedonistický život každodenních požitků a slastí, a fatalistický život přijímající každý aspekt života jako daný a neměnný. [1] Nepochybuji o tom, že existuje ještě mnoho dalších způsobů, jak žít dobrý život; nikdo jej však nemůže druhému člověku nařídit.

John Rawls ve své A Theory of Justice argumentuje, že státní politika by měla být uspořádána (a vynucována) tak, aby vždy prospívala zejména té nejvíce znevýhodněné skupině. Když však Rawls určuje tuto skupinu podle jejího ekonomického statusu, popírá tím samotnou esenci života. Popírá, že „chudí“ básníci, umělci, filosofové, či kněží mohou žít dobrým a bohatým životem. Znevažuje subjektivitu úspěchu a životního uspokojení. Básníkovi či filosofovi nepřinesou peníze pocit naplnění. Často je tomu spíše tak, že finančně méně obdaření lidé žijí mnohem spokojenějším životem, než lidé s tím nejvyšším finančním bohatstvím. Vydělal by filosof při směně své lásky k moudrosti za majetek Billa Gatese či Michaela Jordana? Považovali by se John Rawls či Matka Tereza za znevýhodněné vůči Billu Gatesovi? Pochybuji o tom!
 

 


[1]Daniel Robinson, The Great Ideas of Philosophy, 2nd ed., Lecture 50 (The Teaching Company, 2004).

předchozí kapitola
zpět na knihu
následující kapitola

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed