Obžaloba duševního vlastnictví - část I.

Mises.cz: 29. listopadu 2011, Stephan Kinsella (přidal Jakub Skala)

[Všechny kapitoly Obžaloby duševního vlastnictví naleznete v sekci literatura. Knihu také bude možné zakoupit v našem eshopu.]

Oficiální křest knihy proběhne na Vánočním setkání libertariánů.


PŘEDMLUVA

Ačkoliv koncept duševního vlastnictví nabírá v posledních letech především díky enormnímu rozvoji informačních technologií absurdních rozměrů, neexistuje v České republice ohledně tohoto ožehavého tématu praktický žádná veřejná diskuse. Jeden zákon rozšiřující moc hrabivých prstů ochránců duševního vlastnictví (DV) střídá druhý, legislativa vesele bují a milionové pokuty straší nejednoho uživatele internetu.

Ve chvíli kdy někdo vysloví myšlenku zrušení státem garantovaného DV, které většina veřejnosti vnímá jako posvátné právo k myšlenkám, které v moderním světě vždy bylo a být musí, jinak by Zemi patrně schvátily plameny pekelné, je v lepším případě označován za barbara a odpůrce pokroku. Jak ale brilantně a s lehkostí sobě vlastní autor ukazuje, nic nemůže být vzdálenější pravdě.

Stephan Kinsella, autor Obžaloby duševního vlastnictví, je patentový právník žijící ve Spojených státech – má tedy tu nejlepší kvalifikaci k posouzení jak teoretické tak praktické roviny DV. Mimo to je také předním členem amerického Ludwig von Mises Institute, pravidelně přednáší na Mises University a pořádá kursy na online Mises Academy.

Pamflet, který právě držíte v ruce, si klade za cíl rozvířit alespoň pár zrnek prachu usazených na zatuchlých myšlenkách glorifikujících duševní vlastnictví a podpořit argumenty všech zastánců svobody při diskusích o této chiméře – jmenovitě při poukazování na nekonzistenci, nákladnost a především protiprávnost duševního vlastnictví.

Jakub Skala

VLASTNICKÁ PRÁVA: HMATATELNÁ A NEHMATATELNÁ

Všichni libertariáni podporují vlastnická práva a shodují se, že vlastnická práva zahrnují práva k hmotnému (hmatatelnému) majetku. Do tohoto majetku spadají nemovité předměty, jako je půda a domy, a movité předměty, jako jsou např. židle, auta a hodiny. [1]

Dále všichni libertariáni podporují práva k vlastnímu tělu. Taková práva mohou být nazývána „sebevlastnictvím“, pokud člověk počítá s tím, že se vedou debaty o tom, zda může být vlastnictví vlastního těla převoditelné stejným způsobem, jako jsou převoditelná práva u přivlastnitelných (homesteadable) vnějších objektů.[2] V každém případě libertariáni univerzálně zastávají názor, že všechny hmotné vzácné zdroje – ať přivlastnitelné nebo vyrobené, movité nebo nemovité či přímo naše těla – jsou předmětem právoplatného držení či „vlastnickým právem“ konkrétního jedince.

Když se pohybujeme směrem od hmatatelných (fyzických) předmětů k nehmatatelným, celá záležitost začíná být rozmazanější. Například práva na reputaci a zákony proti vydírání se vztahují k velmi nehmotným věcem. Většina libertariánů (ne všichni) je proti zákonům proti vydírání a mnoho je i proti myšlence práva jedince na vlastní reputaci.[3] 

Diskuze se taktéž vede o konceptu duševního vlastnictví (dále DV). Existují individuální práva k duševním výtvorům jedince, jako jsou vynálezy a psaná díla? Měl by právní systém tato práva chránit? Níže shrnuji současné zákony o DV ve Spojených státech. Poté prozkoumám rozličné pohledy libertariánů na práva duševního vlastnictví a budu prezentovat to, co považují za správný pohled na DV.


[1] Autor u definic v úvodní kapitole odkazuje na zákony USA. Toho jsem chtěl čtenáře ušetřit, v případě zájmu k dohledání ve volně dostupném originále. (pozn. př.)

[2] Debata o tomto tématu je vedena o rozdílech nepřevoditelnosti s ohledem na smluvní právo, tj. můžeme „prodat“ nebo převést naše těla stejným způsobem, kterým můžeme převést tituly k přivlastněnému majetku? Pro argumenty proti převoditelnosti viz N. Stephan Kinsella: “A Theory of Contracts: Binding Promises, Title Transfer, and Inalienability” a N. Stephan Kinsella: “Inalienability and Punishment: A Reply to George Smith,“ v Journal of Libertarian Studies 14, no. 1: str. 79–93. Pro argumenty pro převoditelnost viz Walter Block: “Toward a Libertarian Theory of Inalienability: A Critique of Rothbard, Barnett, Gordon, Smith, Kinsella, and Epstein,” v Journal of Libertarian Studies 17, no. 2: str. 39–85.

[3] Pro pohled proti zákonům o vydírání viz Walter Block: “Toward a Libertarian Theory of Blackmail,“ v Journal of Libertarian Studies 15, no. 2; Walter Block: “A Libertarian Theory of Blackmail,” v Irish Jurist 33, str. 280–310; Walter Block: Defending the Undefendable, str. 53–54; Murray N. Rothbard: The Ethics of Liberty, str. 124–26; a Eric Mack, “In Defense of Blackmail,” v Philosophical Studies 41, str. 274.
Pro pohled podporující zákony proti vydírání viz Robert Nozick: Anarchy, State, and Utopia, str. 85–86; a Richard Epstein: “Blackmail, Inc.,” v University of Chicago Law Review 50,str: 553.
Pro libertariánský pohled proti zákonům o pomluvách viz Block: Defending the Undefendable, str. 50–53; a Rothbard: The Ethics of Liberty, str. 126–28; ve prospěch zákonů viz David Kelley v David Kelley vs. Nat Hentoff: Libel Laws: Pro and Con, audionahrávka.

 

Známka: 1,5
Známkujte jako ve škole: 1 2 3 4 5

 

Podobné články:

U rudého snědeného krámu V: Máme republiku rudou, kradu, kradeš, kradou – Lumpenproletariát
23. října 2013, Hynek Rk

Anarchokapitalismus, díl šestnáctý: Armáda
30. září 2013, Urza

Anarchokapitalismus, díl patnáctý: Vymáhání práva
23. září 2013, Urza

Anarchokapitalismus, díl čtrnáctý a 1/2: Svobodné soudnictví a přirozené právo
20. září 2013, Urza

U rudého snědeného krámu V: Máme republiku rudou, kradu, kradeš, kradou - Kriminalita
18. září 2013, Hynek Rk

 

Komentáře k článku:

Zobrazit komentáře | Přidat komentář

Název Autor Datum
Kontroverzni tema Jan Mašek 29.11.2011 2:40:45
Re: Kontroverzni tema Jakub Skala 29.11.2011 10:48:20
Re: Kontroverzni tema denis M 29.11.2011 13:03:35
Re: Re: Kontroverzni tema Jakub Skala 29.11.2011 13:45:03
Re: Re: Re: Kontroverzni tema denis M 29.11.2011 14:50:20
Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema beckett (neregistrovaný) 29.11.2011 16:11:00
Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jakub Skala 29.11.2011 18:15:32
Môj pohľad qed 29.11.2011 18:18:56
Re: Môj pohľad qed 29.11.2011 18:21:47
Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema denis M 29.11.2011 18:41:13
Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 29.11.2011 19:09:50
Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 29.11.2011 19:12:15
Re: Môj pohľad Jan Mašek 29.11.2011 19:15:07
Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 29.11.2011 19:18:47
Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema denis M 29.11.2011 19:53:23
Re: Re: Re: Kontroverzni tema denis M 29.11.2011 19:55:58
Re: Re: Re: Kontroverzni tema Roman2 29.11.2011 20:02:59
Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jakub Skala 29.11.2011 20:23:01
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema jan masek (neregistrovaný) 29.11.2011 21:02:51
Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Thorby (neregistrovaný) 29.11.2011 21:10:04
Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema jan masek (neregistrovaný) 29.11.2011 21:12:12
potrat machi 29.11.2011 21:33:11
Re: potrat Jakub Skala 29.11.2011 21:46:05
Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jakub Skala 29.11.2011 21:51:08
Re: Re: Môj pohľad qed 29.11.2011 21:52:41
Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Peter (neregistrovaný) 29.11.2011 22:14:09
Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Roman2 29.11.2011 22:24:34
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Roman2 29.11.2011 22:30:16
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema denis M 29.11.2011 22:41:23
Re: Re: Re: Kontroverzni tema Roman2 29.11.2011 22:44:29
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Roman2 29.11.2011 22:56:18
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 30.11.2011 2:59:15
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 30.11.2011 3:03:19
Re: Re: Re: Môj pohľad Jan Mašek 30.11.2011 3:05:02
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 30.11.2011 3:09:48
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 30.11.2011 3:13:11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Peter (neregistrovaný) 30.11.2011 4:23:54
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema thorby 30.11.2011 7:47:44
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 30.11.2011 11:09:15
Re: Re: Re: Re: Môj pohľad qed 30.11.2011 11:20:27
Re: Re: Kontroverzni tema Peter (neregistrovaný) 30.11.2011 13:50:55
Re: Re: Re: Kontroverzni tema HynekRk 30.11.2011 15:26:48
Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 30.11.2011 15:27:42
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema HynekRk 30.11.2011 15:29:39
Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema HynekRk 30.11.2011 15:32:41
Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema HynekRk 30.11.2011 15:36:18
Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 30.11.2011 15:36:54
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 30.11.2011 15:42:26
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Robert Antonio 30.11.2011 18:54:51
proti potratom a proti potratom Oudeicrat Anna Christa (neregistrovaný) 30.11.2011 20:00:25
Re: proti potratom a proti potratom qed 30.11.2011 20:14:02
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Roman2 30.11.2011 22:47:55
Re: Re: Kontroverzni tema Peter (neregistrovaný) 30.11.2011 23:16:03
Re: Re: Re: Kontroverzni tema spiro (neregistrovaný) 30.11.2011 23:23:49
Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 1.12.2011 0:36:25
Re: Až nám pan Kinsella řekne jak to vidí on... HynekRk 1.12.2011 8:40:14
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 1.12.2011 11:55:27
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema HynekRk 1.12.2011 13:17:08
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jakub Skala 1.12.2011 14:37:58
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Robert Antonio 1.12.2011 15:50:15
Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Robert Antonio 1.12.2011 15:59:08
Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 1.12.2011 20:06:46
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 1.12.2011 20:13:46
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema Jan Mašek 1.12.2011 20:17:59
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kontroverzni tema HynekRk 2.12.2011 8:55:41

Bylo ignorováno 3 příspěvků.

Zobrazit komentáře | Přidat komentář

 

Přihlášení
Registrace

Hledání

Tagy


právo

Šiřte tento článek dál

Ohodnotit na Flattru

Stephan Kinsella

Stephan Kinsella

Profil autora Stephan Kinsella

Jakub Skala

Jakub Skala

Profil autora Jakub Skala


 

RSS feed RSS feed (nadpisy) | RSS feed RSS feed (celé články) | Navštivte nás na Facebooku Navštivte nás na Facebooku | Navštivte nás na Twitteru Navštivte nás na Twitteru

Mises.cz, 2017   Licence Creative Commons

Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Ludwig von Mises Institut, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported .

Web by Petr Málek | Hosting by Softech | Base Camp

Cílem Mises.cz je ekonomická osvěta veřejnosti, takže uvítáme, když naše texty budete co nejvíce šířit.
Budeme rádi, když ale v rámci slušnosti uvedete, že text máte od nás. Děkujeme!
Šíření je možné pouze u našich vlastních textů. Pokud byl článek převzat nebo přeložen z jiného zdroje, šíření je možné pouze se souhlasem původního zdroje.

Názory prezentované na těchto stránkách jsou individuálními osobními názory jednotlivých přispěvatelů.
Provozovatel tohoto webu k nim nevyjadřuje žádný názor a nenese za ně žádnou odpovědnost.