Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora Louis E. Carabini

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Povaha svobody

Svoboda je stav mysli nevyžadující spoluúčast druhých.

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Bohatství je více než materiální statky

Lidé, kteří stráví svůj život obviňováním druhých za vlastní mizérii, budou často žít v mizérii až do své smrti.

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Životaschopnost národního státu

Bude síla vlivu demokratického státu na naše životy postupně upadat, obdobně jako v minulosti upadal vliv králů, císařů a papežů?

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Kruté lekce sociálního inženýrství

Kolik katastrof ještě musí sociální inženýři způsobit, než se svým experimentováním přestanou?

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Spontánní řád vs. vědomý plán

Složité organismy, tržní instituce či jazyk – to jsou příklady spontánního řádu, které by žádný plánovač nesestavil, či spíše by si je ani neuměl představit.

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Riziko stejných výsledků

Spoléhání se na vlastní osobu je lepším nástrojem než spoléhání se na stát, jelikož tím v sobě pěstujeme obezřetnost. Osobní svoboda negarantuje lepší úsudek, ale motivuje k jeho zlepšování pomocí přirozené zpětné vazby.

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Karel Marx

Komunismus může být praktikován bez vynucené účasti druhých. Ti, kdo chápou komunismus jako lepší způsob života, tak mohou dnes klidně žít bez toho, aniž by tak musel žít ještě někdo další. Revoluce již není zapotřebí.

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Užívání násilí k potlačení nenásilné činnosti

Každý politický návrh, mající za účel potlačení nenásilné činnosti, implicitně předpokládá násilný zákrok - donucení, uvěznění, či usmrcení - vůči osobám, které si hledí svého a spolupracují s druhými na dobrovolném a smluvním základě.

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Dědictví

Když se stát zmocní rodinného dědictví, je toto bohatství jednoduše rozděleno mezi jiné jedince, než by si přál původní vlastník. Pokud si dědicové údajně nezaslouží zděděné bohatství, proč by si ho pak měli zasloužit lidé, kteří jej získají pomocí státu?

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Zasloužíme si své bohatství?

V roce 1971 vyšla kniha Johna Rawlse A Theory of Justice, která se okamžitě stala bestsellerem s více než čtyřmi sty tisíci prodanými výtisky. Rawls argumentuje, že si člověk nezaslouží plody, které mu přináší jeho vrozený talent.

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Narušení svobody ve všech možných formách

V podstatě všechny politické tábory souhlasí se zásahem do osobních záležitostí; liší se pouze v názoru, kde je takový zásah vhodný a kde už vhodný není.

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Krádež a prosperita

Majetek jednoho člověka se může k druhému člověku dostat buď dobrovolně, tj. obchodem, či nedobrovolně, tj. krádeží. Při dobrovolném převodu obě strany transakce bohatnou, protože každá strana hodnotí předmět získaný obchodem výše, než předmět, kterého se v rámci transakce vzdává.

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Hojnost a hladomor

Někteří lidé věří, že na světě je dané množství zdrojů a vyšší spotřeba jednoho člověka tak znamená nižší spotřebu druhého člověka.

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Existuje pouze omezené množství pracovních míst?

Mnoho lidí věří, že na světě je pouze omezené množství pracovních míst - když tedy jeden člověk získá práci, druhý o ni přijde. Pokud by to byla pravda, musela by být současná zásoba pracovních míst v naší zemi na stejné úrovni, jako když zde poprvé zakotvili Otcové zakladatelé.

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Zázrak jménem Dělba práce

Bill Gates klidně může vymýšlet počítačový software a zároveň i sekat trávník lépe než jeho zahradník; oba dva na tom však budou lépe, když se Gates bude věnovat pouze softwaru a přenechá starost o zahradu svému zahradníkovi.

obrázek k článku

Nakloněni svobodě: Pracovní místa a prosperita

Pracovní místa sama o sobě netvoří prosperitu; ta je vytvářena produkcí zboží a služeb, kterých si lidé cení.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed