Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora Murray N. Rothbard

obrázek k článku

Dějiny 16.2. - Adam Smith - Smithův život

I sám Smith v té době napsal, že žil „v blahobytu, jaký si jen mohl přát“. Pouze litoval toho, že musí navštěvovat své celnické místo, což mu ubíralo čas od „literárních snah“.

obrázek k článku

Dějiny 16.1. - Adam Smith - Záhadný Adam Smith

Problémem není jen to, že Smith nebyl zakladatelem ekonomie. Problémem je, že všechno pravdivé sám nevymyslel a cokoliv vymyslel, nebyla pravda.

obrázek k článku

Dějiny 15.4. - Skotské osvícenství - David Hume a teorie peněz

Humovy kontradikce v otázce množství peněz a inflace prostupují jeho skrovným dílem o ekonomii. Na jednu stranu je inflace přetrvávající po staletí vykreslena jako přínos k ekonomickému růstu, na straně druhé Hume v otázce bankovního systému silně zastává ultra-tvrdou měnu.

obrázek k článku

Dějiny 15.3. - Skotské osvícenství - Skotské osvícenství a presbyteriánství

Osvícenští intelektuálové, filozofové a ekonomové Skotska v osmnáctém století byli v blízkém spojení s bohatstvím a institucionálním zázemím umírněného křídla Skotské církve.

obrázek k článku

Dějiny 15.2. - Skotské osvícenství - Učitel Adama Smithe Francis Hutcheson

Nejvíce strhujícím výkonem Hutchensona bylo jeho ostré vyvrácení satirika Bernarda de Mandevilla (1670-1733), jemuž v roce 1714 vyšla enormně populární Bajka o včelách.

obrázek k článku

Dějiny 15.1. - Skotské osvícenství - Zakladatel Gershom Carmichael

Ekonomie, tedy politická ekonomie, byla vyučována jako část kurzu mravní filozofie, a tedy analýza obchodu a ekonomiky byla zakotvena v přirozeném právu.

obrázek k článku

Dějiny 14.8. - Další francouzští a italští teoretici užitku v osmnáctém století

Galiani uzavírá, že ekonomický proces je řízen „nejvyšší rukou“ (viz podobnost s „neviditelnou rukou“ Adama Smithe o generaci později!).

obrázek k článku

Dějiny 14.7. - Turgot - Vliv

Není troufalé tvrdit, že analytické ekonomii trvalo století dostat se tam, kde by byla dvacet let po vydání Turgotova pojednání, pokud by bylo správně pochopeno a vstřebáno pozornými ekonomy.

obrázek k článku

Dějiny 14.6. - Turgot - Teorie peněz

Přestože Turgot teorii peněz nevěnoval příliš pozornosti, učinil několik důležitých poznatků. Doplnil Huma a jeho model svou analýzou úroku, přičemž byl důrazně v opozici k nově dominantní myšlence, že peníze jsou čistě konvenční poukázky.

obrázek k článku

Dějiny 14.5. - Turgot - Teorie kapitálu, podnikatelství, úspor a úroku

V souboji vynikajících příspěvků A. R. J. Turgota o ekonomické teorii je nejpozoruhodnějším jeho teorie kapitálu a úroku, která na rozdíl od užitku a dalších vyrostla prakticky z ničeho bez odkazu k předchozím objevům.

obrázek k článku

Dějiny 14.4. - Turgot - Teorie výroby a distribuce

Jedním z pozoruhodných příspěvků Turgota k ekonomii, jehož význam byl ztracen až do dvacátého století, bylo brilantní a téměř plně vlastní odvození zákona klesajících výnosů.

obrázek k článku

Dějiny 14.3. - Turgot - Hodnota, směna a cena

Jedním z nejpozoruhodnějších příspěvků Turgota byl nedokončený článek „Hodnota a peníze“, napsaný kolem roku 1769.

obrázek k článku

Dějiny 14.2. - Turgot – Laissez-faire a volný obchod

Jeho shrnutí daňového systému bylo ostré a drtivé: Zdá se, že veřejné finance jsou jako hrabivé monstrum, které číhá na veškeré lidské bohatství.

obrázek k článku

Dějiny 14.1. - Turgot

Kdybychom měli udělit cenu za brilantnost v dějinách ekonomického myšlení, zcela jistě by ji dostal Anne Robert Jacques Turgot, baron de l’Aulne (1727-1781). Jeho ekonomická kariéra byla krátká, ale brilantní a ve všech směrech pozoruhodná.

obrázek k článku

Dějiny 13.9. - Fyziokraté – Daniel Bernoulli a počátek matematické ekonomie

Užívání matematiky nezbytně vede ekonomy k ohýbání reality tak, aby byla poddajná jejich matematickému symbolismu a manipulaci. Matematika vyhrává a prohrává realita lidského jednání.

obrázek k článku

Dějiny 13.8. - Fyziokraté – Strategie a vliv

Jednomu problému se laissez-faire liberální myslitel nevyhne – pokud mají být vládní zásahy minimální, jak by měla vypadat vláda? Kdo by měl vládnout?

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed