Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora Murray N. Rothbard

obrázek k článku

Dějiny 6.9. - Jean Bodin - vrchol absolutistického myšlení ve Francii

Zatímco Montaigne ve Francii vydláždil cestu k převládnutí absolutistického myšlení, zakladatel nebo alespoň locus classicus francouzského absolutismu šestnáctého století je nepochybně Jean Bodin (1530-1596).

obrázek k článku

For a New Liberty: Válka a zahraniční politika - část III.

Slovo „agrese“ dává smysl pouze na úrovni jednotlivců Smithe a Jonese, stejně tak jako samotný pojem „policejní zásah“. Tyto pojmy nemají absolutně žádný smysl na mezistátní úrovni.

obrázek k článku

Dějiny 6.8. - Skeptik a absolutista Michel de Montaigne

Michel de Montaigne také významně a velmi vlivně přispěl k merkantilismu – striktně ekonomickému aspektu státního absolutismu.

obrázek k článku

For a New Liberty: Válka a zahraniční politika - část II.

Představme si na chvíli, že máme svět se dvěma hypotetickými zeměmi: Graustark a Belgravia. Každá z nich je samostatným státem. Co se stane, když vláda Graustarku obsadí území Belgravie?

obrázek k článku

Dějiny 6.7. - Humanismus a absolutismus ve Francii

Budé pronesl, že vladař je kvazi-božskou osobou, mužem nezbytně nadřazeným všem ostatním. Zákony, které se vážou k jeho podřízeným, se na něj nevážou, jelikož zákony jsou pouze pro průměrné a rovné, nikoliv pro vladaře, jenž se blíží dokonalému ideálu člověka.

obrázek k článku

For a New Liberty: Válka a zahraniční politika - část I.

Ve chvíli, kdy není k dispozici možnost státy zrušit, si libertariáni přejí omezit oblast státní moci ve všech ohledech a jak nejvíce je to možné.

obrázek k článku

Dějiny 6.6. - Botero a šíření machiavelismu

V díle K příčinám velikosti měst (1588), přeloženém do angličtiny v roce 1606, Botero vyložil téměř úplnou tezi z Malthusovy slavné a o dvě století mladší eseje o populaci.

obrázek k článku

For a New Liberty: Ochrana přírody, ekologie a růst - Znečištění (2/2)

Lék proti znečištění vzduchu je tedy křišťálově čistý a nemá nic společného s multimiliardovými vládními programy, které však na náklady daňových poplatníků ani skutečné problémy neřeší.

obrázek k článku

Dějiny 6.5. - Šíření humanismu v Evropě

Severem Evropy – Francií, Anglií, Německem a Nizozemím – se během patnáctého století šířil nově módní italský humanismus

obrázek k článku

For a New Liberty: Ochrana přírody, ekologie a růst - Znečištění (1/2)

I kdybychom připustili, že úplné soukromé vlastnictví zdrojů společně s volným trhem by zachovaly a vytvářely zdroje a dělaly to daleko lépe než vládní regulace, co s problémem znečištění?

obrázek k článku

Dějiny 6.4. - „Old Nick“: Ďábelský kazatel nebo první hodnotově neutrální politický vědec?

Niccolò Machiavelli byl napříč Evropou šestnáctého století a následujících dvou století hanoben. Byl považován za jedinečného v dějinách západu, za vědomého kazatele zla, ďábelskou postavu, která vypustila démony do světa politiky.

obrázek k článku

For a New Liberty: Ochrana přírody, ekologie a růst - Zachování surovin (2/2)

Dalším nešťastným důsledkem neschopnosti americké vlády povolit soukromé vlastnictví u přírodních zdrojů bylo zničení západních plání na konci devatenáctého století.

obrázek k článku

Dějiny 6.3. - Italský humanismus – monarchisté

Vítězství signori vedlo k nazývání mnoha knih jednoduše jako Vladař (Il Principe).

obrázek k článku

For a New Liberty: Ochrana přírody, ekologie a růst - Zachování surovin (1/2)

Jak jsme již zmínili, ti stejní liberálové, kteří tvrdí, že jsme vstoupili do věku „po vzácnosti“ a že již není důvod k ekonomickému růstu, jsou v první řadě těch, kteří si stěžují, že „kapitalistická chamtivost“ ničí naše vzácné přírodní zdroje.

obrázek k článku

Dějiny 6.2. - Italský humanismus – republikáni

Obhájci starých oligarchických republik se proti vzestupu signori obrátili se svým vlastním pro-republikánským absolutismem.

obrázek k článku

For a New Liberty: Ochrana přírody, ekologie a růst - Útok na technologii a růst

Pro liberály z vyšších tříd, užívající si materiální pohodlí a žijící si na poměry, o kterých se nezdálo ani těm nejbohatším lidem v minulosti, je snadné ohrnovat nos nad „materialismem“.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed