Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora Murray N. Rothbard

obrázek k článku

Dějiny 4.3. - Škola Salamanky: První generace

Vitoriovy přednášky byly z většiny komentáře k Akvinského mravní teorii. Během nich Vitoria založil velkou španělskou scholastickou tradici veřejného odsuzování dobyvatelství a zejména zotročování indiánů v Novém světě Španěly.

obrázek k článku

For a New Liberty: Inflace a hospodářský cyklus: kolaps keynesiánského paradigmatu - část III.

Státy přišly s mnohem složitějším, sofistikovanějším a méně viditelným způsobem, jak docílit stejné věci: zosnovat nárůst peněžní zásoby, aby měly více peněz na utrácení a na dotování napojených politických skupin.

obrázek k článku

Dějiny 4.2. - Liberální tomista kardinál Kajetán

Očekávání válek a hladomorů a následných změn v nabídce peněz mění jejich současnou hodnotu. Proto může být kardinál Kajetán, vládce církve šestnáctého století, považován za zakladatele ekonomické teorie očekávání.

obrázek k článku

For a New Liberty: Inflace a hospodářský cyklus: kolaps keynesiánského paradigmatu - část II.

Co nám tedy tato znovuobnovující se rakouská teorie říká o našem problému? První věc, na kterou je třeba poukázat, je, že inflace není nevyhnutelně zabudována do ekonomiky, ani není nutným zlem pro rostoucí a rozvíjející se svět.

obrázek k článku

„Lidská práva“ jako práva majetková

Socialisté se většinou snaží hájit koncept „práv“ pro taková „lidská“ práva, jako je svoboda projevu, zatímco popírají koncept soukromého vlastnictví. A přece, navzdory jejich přesvědčení, je koncept „práv“ smysluplný pouze jako koncept majetkových práv.

obrázek k článku

Dějiny 4.1. - Obchodní expanze šestnáctého století

Velká světská deprese čtrnáctého a první poloviny patnáctého století končila ekonomickým oživením v druhé polovině století patnáctého. Kontinentální obchod od Středozemského moře až do severní Evropy, jenž byl zastaven drancováním champagneských trhů francouzskými králi, byl postupně nahrazen námořn

obrázek k článku

For a New Liberty: Inflace a hospodářský cyklus: kolaps keynesiánského paradigmatu - část I.

Od 30. let až do let 1973-1974 si keynesiánci, kteří zformovali převládající ekonomickou ortodoxii, zvysoka a čile užívali. V podstatě každý akceptoval keynesiánský pohled, že ve svobodné tržní ekonomice je něco, co způsobuje výkyvy nedostatečného a přílišného utrácení.

obrázek k článku

Dějiny 3.9. - Nominalisté a aktivní přirozená práva

Zdá se, že teorie přirozených práv bez povšimnutí vládne během patnáctého a až do šestnáctého století

obrázek k článku

For a New Liberty: Blahobyt a stát blahobytu - část VIII.

Další příklad, jak funguje stát, jsme viděli před několika lety, kdy federální a newyorská vláda hlasitě slibovaly, že restaurují skupinu třiceti sedmi budov v Harlemu.

obrázek k článku

Dějiny 3.8. - Švábští liberálové a útok na prohibici lichvy

Po Summenhartovi zůstaly pouze dva slabé argumenty proti lichvě. Samotný fakt, že Aristotelés řekl, že je to nepřirozené (což mohl Summenhart myslet snad jen cynicky) a zákaz boží.

obrázek k článku

For a New Liberty: Blahobyt a stát blahobytu - část VII.

Co tedy může vláda dělat, aby pomohla chudým? Jediná správná odpověď je ta libertariánská: Uhnout z cesty.

obrázek k článku

Dějiny 3.7. - Žák sv. Antonín Florentský

Obecně řečeno, Antonín jednoduše opakoval Bernardinovu analýzu. Ve své diskuzi teorie hodnoty však Antonín více zdůraznil Akvinského kritickou poznámku, že jakákoliv tržní směna je ke vzájemnému prospěchu obou stran, jelikož každý je na tom lépe než před směnou.

obrázek k článku

For a New Liberty: Blahobyt a stát blahobytu - část VI.

Většina lidí věří, že americký daňový systém v podstatě daní bohaté víc než chudé, a je tím pádem způsobem přerozdělení příjmů z vyšších do nižších příjmových skupin. Ale dokonce ani federální daň z příjmu, o které všichni předpokládají, že je „progresivní“, ve skutečnosti nefunguje.

obrázek k článku

Dějiny 3.6. - Světaznalý asketa sv. Bernardin Sienský

Člověk zůstává v hrůze stát nad přívalem nerozumu, kterým v otázce lichvy oplýval jinak skutečně skvělý myslitel.

obrázek k článku

For a New Liberty: Blahobyt a stát blahobytu - část V.

Když to vypadá, že někde existuje nedostatek nabídky k uspokojení očividné poptávky, vždy hledejte příčinu problému u státu. Nechte trh na pokoji a nebudeme svědky nedostatku školek, stejně tak jako se nesetkáváme s nedostatkem motelů, praček, televizí nebo jakéhokoliv jiného běžného předmětu.

obrázek k článku

Dějiny 3.5. - Lichva a zahraniční obchod ve čtrnáctém století

Účtování úroku k půjčkám bylo nadále ve spisech scholastiků hlavního proudu absolutně zavrženo jako lichva. Pouze menšina následovala kardinála Hostiensise a Oliviho ve schválení lucrum cessans – výnosu z ušlé z příležitosti – a i tak jen u dobročinných půjček a nikoliv u profesionálů.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed