Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora Murray N. Rothbard

obrázek k článku

Dějiny 9.9. - Boisguilbert a laissez-faire

Boisguilbert argumentoval pro laissez-faire a odmítal merkantilistický zájem na hromadění drahých kovů, když ukazoval, že podstatou bohatství je zboží, nikoliv mince.

obrázek k článku

Dějiny 9.8. - Laissez-faire utilitarianismus a seigneur de Belesbat

Belesbat ze své analýzy výmluvně uzavřel, že „musí být považováno za princip, že svoboda je duchem obchodu, bez kterého… dobré přístavy, slavné řeky a… úrodné [půdy] nemají žádného užití. Když není svoboda, nic není ničemu k užitku.“

obrázek k článku

Dějiny 9.7. - Fleure, Fénélon a burgundský kruh

Pro Fénélona je „válka největším zlem“ a zhoubná francouzská politika neustálých válek byla výsledkem jejich nacionalistických merkantilistických politik.

obrázek k článku

Dějiny 9.6. - Královský inženýr a zastánce jediné daně maršál Vauban

Zrádný srdcař a patriot maršál Sebastian Le Prestre, markýz de Vauban (1633-1707) byl jen stěží zaníceným či militantním odpůrcem královských či colbertistických opatření.

obrázek k článku

Dějiny 9.5. - Obchodníci a obchodní rada

Rozzuření obchodníci se zaměřili zejména na vládou udělovaná výsadní monopolní privilegia tzv. obchodním společnostem.

obrázek k článku

Dějiny 9.4. - Rostoucí odpor obchodníků a šlechty proti kolektivismu

Zavedení Colbertova režimu etatismu, monopolů a prohibitivních cel, v kombinaci s vysokými daněmi a centralizací Ludvíka XIV., vedlo na konci šedesátých let sedmnáctého století k růstu opozičního proudu obchodníků a stejně tak šlechty.

obrázek k článku

Dějiny 9.3. - Jediná daň

V pozdním šestnáctém století vznesl Jean Bodin a další otázku odstranění mnohých či všech oblastí ochromující sítě daní a jejich nahrazení jednou univerzální přímou daní odvozenou od majetku či příjmu.

obrázek k článku

Statistika - Achillova pata státní byrokracie

Statistika, pro myšlenku statismu, jejího jmenovce, tak životně důležitá, je však pro stát a jeho byrokracii také Achillovou patou.

obrázek k článku

Dějiny 9.2. - Claude Joly a fronde

Nejprominentnější povstání ve Francii v polovině sedmnáctého století byla povstání šlechty a soudců, známá jako fronde.

obrázek k článku

Dějiny 9.1. - Povstání croquantů

Král a jeho nohsledi nezavedli rostoucí absolutismus bez vyprovokování vážné, hluboké a nepřetržité opozice.

obrázek k článku

Dějiny 8.8. - Ludvík XIV: Vrchol absolutismu (1638-1714)

Biskup tvrdil, že celý stát „je ztělesněn ve vladaři… V něm je veškerá vůle lidu.“ Králové jsou veřejným blahem, jelikož „Bůh je vychoval tak, aby nikdy nežádali nic pro sebe samotné“. Absolutismus je nezbytný, tvrdil Bossuet, jelikož jakékoliv ústavní limity vládnutí představují hrozbu „anarchie“.

obrázek k článku

Dějiny 8.7. - Colbert a Ludvík XIV.

„Umění zdanění,“ řekl Colbert, „je jako oškubat husu tak, abychom získali co nejvíce peří za co nejkratšího syčení.“

obrázek k článku

Dějiny 8.6. - Pod nadvládou kardinálů, 1624-1661

Dvacátá až padesátá léta sedmnáctého století byla ve Francii léta vlády dvou velmi světských kardinálů.

obrázek k článku

Dějiny 8.5. - François du Noyer a jeho velkolepé selhání

Když jsou monopolní společnosti dobré u specifických produktů či ve speciálních oblastech obchodu, proč nejít ještě o krok dále? Proč nemít jednu velkou společnost, jeden gigantický monopol prakticky na všechno?

obrázek k článku

Dějiny 8.4. - Výstřední básník Antoine de Montchrétien

Cizinci, hřímal, „jsou pijavice, které se přisály na toto velké [francouzské] tělo, sají jeho nejlepší krev, plní si s ní hrdla a nakonec zanechají jen kůži a odpojí se.”

obrázek k článku

Dějiny 8.3. - První z „Colbertů“: Vévoda de Sully

Čím byl v druhé polovině sedmnáctého století Jean-Baptiste Colbert pro Ludvíka XIV., tím byl Maximilien de Béthune, baron de Rosny, vévoda de Sully (1560-1641) pro Jindřicha IV.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed