Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora Murray N. Rothbard

obrázek k článku

Dějiny 5.3. - Ekonomie Kalvína a kalvinistů

Společenské a ekonomické názory Jana Kalvína byly blízké Lutherovým a nemá žádný smysl je zde opakovat. Existují jen dvě hlavní oblasti, kde se lišili.

obrázek k článku

Dějiny 5.2. - Lutherova ekonomie

Přinejlepším zmatený, rozporuplný a nesystematický myslitel Luther byl nepřekvapivě nejméně konzistentní v oblasti světských záležitostí, v ekonomii, o kterou měl jen malý zájem.

obrázek k článku

Dějiny 5.1. - Luther, Kalvín a státní absolutismus

Přes mnoho rozdílů se spolu Martin Luther a Jan Kalvín, jejichž nové náboženské sekty si rozdělily severní Evropu, v některých hlavních myšlenkách shodli.

obrázek k článku

Veřejný sektor II: Ulice a silnice (II.)

Spor není v tom, že by doprava neměla být regulována; samozřejmě, že pravidla jsou zapotřebí. Kriticky důležitý je však fakt, že pravidla vždy určuje vlastník a správce silnic.

obrázek k článku

Dějiny 4.10. - Sprosté loučení: Bouře nad jezuity

Mladý Pascal se důvtipem věnoval jansenistickému sporu a útoku na jezuity, především na Escobara, které vinil z domnělé slabosti v otázce lichvy.

obrázek k článku

Dějiny 4.9. - Úpadek scholastiky

Šestnácté století ve Španělsku bylo správně nazýváno babím létem scholastiky. Po něm přišel rychlý úpadek jak ve Španělsku, tak napříč Evropou.

obrázek k článku

Veřejný sektor II: Ulice a silnice (I.)

Soukromé firmy vždy usilují o přilákání a udržení zákazníků. K čemu by však obchodníkovi byly lákavé výlohy a pěkné balení, příjemné osvětlení a vyškolená obsluha, kdyby měl být zákazník při každé cestě do obchodu napaden a okraden?

obrázek k článku

Dějiny 4.8. - Pozdní Salamanka: Lessius a de Lugo

Není žádného divu, že profesor Noonan, slavný znalec scholastických názorů na lichvu, považuje Lessia za „teologa, jehož názory na lichvu nejrozhodněji označily příchod nové éry. V současném moderním finančním světě by se cítil pohodlněji než jakýkoliv jeho předchůdce.“

obrázek k článku

Dějiny 4.7. - Vzdělaný extrémista Juan de Mariana

Juan de Mariana byl jednou z nejvíce fascinujících osobností dějin politického a ekonomického myšlení. Poctivý, kurážný a nebojácný Mariana byl ve vroucích vodách po téměř celý svůj dlouhý život, dokonce i pro své ekonomické spisy.

obrázek k článku

For a New Liberty: Vláda jako podnikatel

Je-li tradiční motto soukromých společností „náš zákazník, náš pán“, pak je nevyslovenou maximou vládní správy „náš zákazník je vždy vinen“.

obrázek k článku

Dějiny 4.6 - Pozdní Salamanka

Škola Salamanky, která vznikla s Franciscem Vitoriem ve dvacátých letech 16. století, dosáhla svého konečného rozkvětu na konci šestnáctého století.

obrázek k článku

For a New Liberty: Inflace a hospodářský cyklus: kolaps keynesiánského paradigmatu - část VI.

A pokud jde o rakouské vysvětlení – jediné smysluplné vysvětlení – stagflace? Jak je možné, že v nedávných recesích šly ceny nahoru?

obrázek k článku

Dějiny 4.5. - Škola salamanky: Vrcholná léta

Teorie hodnoty patnáctého století ležela od dob sv. Bernardina a Jana Nidera ladem. Nyní, o století později, byla Covarrubiem obnovena.

obrázek k článku

For a New Liberty: Inflace a hospodářský cyklus: kolaps keynesiánského paradigmatu - část V.

Rakouská teorie uměla vysvětlit nejen fenomén objasněný ricardiánci, ale také ten shluk chyb a větší intenzitu cyklu v oboru kapitálových statků. A jak uvidíme dále, je jedinou teorií, která dokáže pojmout moderní fenomén stagflace.

obrázek k článku

Dějiny 4.4. - Škola Salamanky: Azpilcueta a Medina

V ostrém kontrastu k de Sotovi a jeho obdivu k širokému nastavování cen byl Azpilcueta prvním ekonomickým myslitelem, který jasně a přesvědčivě tvrdil, že vládní nastavování cen je neprozřetelné a nemoudré.

obrázek k článku

For a New Liberty: Inflace a hospodářský cyklus: kolaps keynesiánského paradigmatu - část IV.

Hospodářský cyklus přišel do západního světa v druhé polovině 18. století. Byl to zajímavý fenomén, protože se zdálo, že se nedá vysvětlit, a dříve vlastně ani neexistoval.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed