Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora Murray N. Rothbard

obrázek k článku

Dějiny 12.1. - Richard Cantillon

Čest být nazýván „otcem moderní ekonomie“ nepatří jako obvykle Adamu Smithovi, ale pofrancouzštěnému irskému obchodníkovi, bankéři a dobrodruhovi, jenž napsal první pojednání o ekonomii více než čtyři desetiletí před vydáním Bohatství národů.

obrázek k článku

Dějiny 11.7. - Laissez-faire v polovině století: Tucker a Townshend

V Anglii poloviny osmnáctého století byla pevně ukotvená tradice tvrdé měny a s ní také související či snad plně konzistentní přimknutí ke svobodným trhům a svobodě v mezinárodním obchodě.

obrázek k článku

Dějiny 11.6. - Odpověď zastánců tvrdé měny

Množství odpovědí osmnáctého století na učení a selhání Johna Lawa se však pochopitelně vrátilo k původní kontinentální tradici tvrdé měny, tradici s novým soupeřem v podobě instituce centrálního bankovnictví a bankovnictví částečných rezerv, a svou oddanost této tradici ještě znásobilo.

obrázek k článku

Dějiny 11.5. - Inflacionisté

Jeden aristokratický pozorovatel v Paříži poznamenal, že poprvé se stalo běžné používat slovo „milionář“, jelikož náhle mnoho lidí vlastnilo milióny. Nakonec v roce 1720 bublina splaskla, Law skončil jako silně zadlužený chudák a byl donucen opět uprchnout ze země.

obrázek k článku

Dějiny 11.4. - Bratři Northové, dedukce za axiomů a toryovské laissez-faire

Na stranu Johna Locka se nejen v otázce úrokové míry, ale obecně v plné vizi ekonomického laissez-faire, jež dokonce Locka i překročila, postavili dva bratři z významné toryovské rodiny, Dudley a Roger Northovi.

obrázek k článku

Dějiny 11.3. - Child, Locke, úroková míra a ražba

Když se během let 1668-1669 konalo slyšení komise Sněmovny lordů o zákonu o snížení úroků, bylo rozhodnuto vyslechnout členy královské obchodní rady, v jejímž centru stál právě Josiah Child.

obrázek k článku

Dějiny 11.2. - Svoboda a vlastnictví: Levelleři a Locke

Na chvíli se zdálo, že by mohli levelleři v občanské válce zvítězit, avšak Cromwell se rozhodl ukončit armádní debaty za pomoci síly a ustavil násilnou diktaturu a radikální puritánskou teokracii a vedení levellerů poslal do vězení.

obrázek k článku

Dějiny 11.1. - Pettyovci: Davenant, King a zákon poptávky

Davenant by byl zapomenutým a bezvýznamným merkantilistickým autorem, pokud by se nestal cílem výstředního velebení ze strany současných kvantofrenických historiků myšlení, kteří mu přisoudili objev do té doby neznámého a domnělého „ekonomického zákona“.

obrázek k článku

Dějiny 10.7. - Baconovci: Sir William Petty a politická aritmetika

Swift svým skvělým hodnotově neutrálním, numerologickým, empiricistickým pettyovským způsobem popisuje ekonomické výhody prodeje 100 tisíc dětí ročně k snězení.

obrázek k článku

Dějiny 10.6. - Prorok empiricismu: Sir Francis Bacon

Je charakteristické, že zatímco se Bacon přiznal k braní úplatků, tak tvrdil, že to nikdy neovlivnilo jeho úsudek a jeho „pohnutky“ zůstaly vždy „čisté“. Soudě dle jeho vlastní empirické metody by však jeden mohl zůstat vůči takovým „metafyzickým“ tvrzením skeptický.

obrázek k článku

Dějiny 10.5. - Obhájci Východoindické společnosti vrací úder

Výjimečným obhájcem Východoindické společnosti byl v sedmnáctém století jeden z jejích prominentních ředitelů, sir Thomas Mun (1571-1641).

obrázek k článku

Dějiny 10.4. - Bulionistický útok na zahraniční a východoindický obchod

Hospodářská doporučení bulionistů byla velmi jednoduchá: stát by měl zakázat vývoz kovu a měl by tvrdě regulovat či dokonce znárodnit obchod s cizí měnou.

obrázek k článku

Dějiny 10.3. - Sir Edward Coke a jeho „ekonomický liberalismus“

Cokova právně-ekonomická filozofie může být shrnuta větou, kterou sám použil v roce 1621 v parlamentu: „Žádný produkt nesmí být zakázán, pouze zákonem parlamentu.“

obrázek k článku

Dějiny 10.2. - Sir Thomas Smith: Merkantilistický zastánce tvrdé měny

Byl to spíše Sir Thomas Smith než jeho kolega Sir Thomas Gresham, kdo byl zodpovědný za první formulaci „Greshamova zákona“.

obrázek k článku

Dějiny 10.1. - Tudorovský a stuartovský absolutismus

Dominantním politickým myšlením v Anglii mezi raným šestnáctým a raným sedmnáctým stoletím byla forma zjednodušujícího a militantního absolutistického myšlení, nazývaná „korespondenční teorií“ či „politickou teorií řádu“.

obrázek k článku

Dějiny 9.10. - Optimistická příručka na sklonku století

Rajská zahrada byla světem radosti a těšení smyslů; smyslem Ježíšova návratu na zemi bylo znovu svolat lidstvo k této původní radosti. Nadto asketismus způsobuje ekonomické utrpení. Specializace, obchod a sledování bohatství na trhu bylo tou skutečnou, a tedy Bohem danou, dobročinností.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed