Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora Murray N. Rothbard

obrázek k článku

Dějiny 8.2. - První z hlavních francouzských merkantilistů Barthélemy de Laffemas

Každý, kdo s jeho názory nesouhlasil, byl dle Laffermase sobecký ignorant anebo zrádce a mělo by s ním být dle toho naloženo. Všem, kdo neuposlechnou regulace a zákazy, by měl být zabaven majetek nebo by měli být popraveni.

obrázek k článku

Dějiny 8.1. - Budování vládnoucí elity

Merkantilistický systém ke svému zavedení nepotřeboval žádnou propracovanou „teorii“. Přišel k vládnoucím kastám rostoucích národních států zcela přirozeně.

obrázek k článku

Dějiny 7.6. - Merkantilismus a inflace

Od konce sedmnáctého století státy západní Evropy a zejména Anglie a Francie objevily úplně novou cestu směrem k umocnění státní moci – zisk skrze inflační tvorbu papírových peněz.

obrázek k článku

For a New Liberty: Válka a zahraniční politika - část X.

Existuje ještě jedno tvrzení rozšířené mezi Američany, a dokonce i mezi některými libertariány, které jim může bránit v porozumění argumentaci v této kapitole: mýtus protlačovaný Woodrowem Wilsonem, že demokracie je nevyhnutelně mírumilovný systém, zatímco diktatury jsou vždy náchylné k válkám.

obrázek k článku

Dějiny 7.5. - Zotročování ve východní Evropě

Co se stalo ve východní Evropě, bylo ještě horší, než merkantilismus.

obrázek k článku

For a New Liberty: Válka a zahraniční politika - část IX.

Od svého vítězství nad Německem a s ním spojené vojenské agrese během druhé světové války Sověti pokračovali ve své konzervativnosti ve vojenských otázkách. Jediným použitím jejich jednotek byla obrana jejich území uvnitř komunistického bloku.

obrázek k článku

Dějiny 7.4. - Merkantilismus v Anglii: textilie a monopoly

Během anglického merkantilismu se stalo prominentním všudypřítomné udělování monopolních výsad – výhradního práva vyrábět a prodávat jak na domácím, tak na zahraničním trhu.

obrázek k článku

For a New Liberty: Válka a zahraniční politika - část VIII.

V předchozí kapitole jsme se již zabývali problémem národní obrany, přičemž jsme nebrali v potaz, zda Rusové opravdu tak prahnou po vojenském útoku na Spojené státy.

obrázek k článku

Dějiny 7.3. - Merkantilismus a colbertismus ve Francii

...byly uvaleny pokuty za výrobu, prodej a dokonce i za nošení nových knoflíků, přičemž tyto pokuty byly neustále zvyšovány. Správci místních cechů dokonce získali právo prohledávat lidem domy a zatknout kohokoliv, kdo na ulici nosil tyto nezákonné knoflíky.

obrázek k článku

For a New Liberty: Válka a zahraniční politika - část VII.

Mnoha libertariánům se nechce diskutovat o zahraniční politice a radši soustředí svoji energii buď na základní otázky libertariánské teorie, nebo na taková „domácí“ témata jako svobodný trh či privatizace pošty nebo komunálních služeb. Přesto je útok na válku a válečnou zahraniční politiku důležitý.

obrázek k článku

Dějiny 7.2. - Merkantilismus ve Španělsku

Zdánlivá prosperita a zářivá moc Španělska šestnáctého století se ukázala být v dlouhém období pouze klamem a iluzí.

obrázek k článku

For a New Liberty: Válka a zahraniční politika - část VI.

Poslední antiintervencionistický a antiimperialistický impuls od konzervativních a klasických liberálních isolacionistů přišel během korejské války.

obrázek k článku

Dějiny 7.1. - Merkantilismus jako ekonomický aspekt absolutismu

Na začátku sedmnáctého století začal královský absolutismus vítězit po celé Evropě. Avšak král (nebo v případě italských městských států nějaký nižší vladař) nemohl vládnout sám.

obrázek k článku

For a New Liberty: Válka a zahraniční politika - část V.

Jednoznačně nejvíc traumatizující z nedávných amerických válek – z pohledu Američanů s jejich postojem vůči zahraniční politice – byla válka ve Vietnamu. Americká imperialistická válka ve Vietnamu byla skutečně učebnicovým příkladem všeho, co bylo tragicky špatně na americké zahraniční politice.

obrázek k článku

Dějiny 6.10. - Po Bodinovi

„Pánové, autorita krále je svatosvatá, předepsaná Bohem, hlavní práce Jeho Prozřetelnosti, veledílo jeho rukou, obrázek Jeho vznešené Výsosti a přiměřená jeho nesmírné vznešenosti, aby snesla srovnání stvoření se Stvořitelem...

obrázek k článku

For a New Liberty: Válka a zahraniční politika - část IV.

V mezinárodních otázkách se musí libertariáni všech zemí snažit tlačit na své vlády, aby se vyhýbaly válkám a zahraničním intervencím a aby se stáhly z jakékoliv války, jíž se již účastní.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed