Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora Murray N. Rothbard

obrázek k článku

Dějiny 2.2. - Vztah raných křesťanů k obchodníkům

Římské právo nebylo jediným vlivem na ekonomické myšlení středověku. Důležitými se ukázaly také rozličné přístupy v rané křesťanské tradici.

obrázek k článku

For a New Liberty: Zbraně

Jestliže, jak libertariáni věří, má každý jednotlivec právo vlastnit své tělo a majetek, vyplývá z toho, že má právo za použití násilí bránit sebe proti násilným útokům kriminálních agresorů.

obrázek k článku

Dějiny 2.1. - Římské právo: Vlastnická práva a laissez-faire

Jedním z nejsilnejších vlivů v právním a politickém myšlení a institucích křesťanského západu během středověku bylo římské právo odvozené ze starověké římské republiky a císařství.

obrázek k článku

Jak odstátňovat a jak neodstátňovat

Je všeobecně přijímáno, že státní úředníci tento proces ztěžují, avšak i mezi zastánci koncepce odstátňování se to hemží zmatky.

obrázek k článku

Dějiny 1.10. - Taoismus ve staré Číně

Politická filozofie ve staré Číně je jediným dalším starověkým myšlením, které stojí za to zmínit. Přestože bylo zajímavé ve svých postřezích, nemělo myšlení staré Číny v pozdějších stoletích prakticky žádný dopad mimo izolovanou čínskou říši, a proto se jí budeme věnovat jen stručně.

obrázek k článku

For a New Liberty: Korupce

Zvykové právo provádí velmi důležité rozlišení mezi zločiny, které jsou malum in se, a mezi zločiny, které jsou pouze malum prohibitum.

obrázek k článku

Dějiny 1.9. - Úpadek po Aristotelovi

Aristotelés je posledním řeckým filozofem, který světu čelí s úsměvem. Po něm měli všichni, v různé podobě, filozofii útěku. Svět je špatný, naučme se být na něm nezávislí. Vnější statky jsou nejisté, jsou darem náhody, nikoliv odměnou za naše snažení.

obrázek k článku

For a New Liberty: Drogy

Argumenty pro ilegalizaci jakéhokoli výrobku nebo aktivity se v podstatě omezují na tytéž dvě věci, se kterými jsme se již setkali při ospravedlňování povinného zavírání duševně nemocných: buď je to pro danou osobu škodlivé, nebo bude následně páchat zločiny proti ostatním lidem.

obrázek k článku

Dějiny 1.8. - Aristotelés - směna a hodnota

Mnohem zajímavější zvěstovatel rakouské školy byl historiky objeven až v nedávných letech. Jde o poklad pro rakouskou teorii mezní produktivity, tedy procesu, kterým je hodnota konečných výrobků vepsána ve výrobní prostředky nebo faktory.

obrázek k článku

For a New Liberty: Hazard

Neexistuje mnoho zákonů, které by byly tak absurdní a nespravedlivé jako zákony proti hazardu.

obrázek k článku

Dějiny 1.7. - Aristotelés - soukromé vlastnictví a peníze

Názory velkého filozofa Aristotela jsou obzvláště důležité, protože celá struktura jeho myšlení měla enormní či dokonce dominantní vliv na ekonomické a společenské myšlení ve vrcholném a pozdním středověku, který je sám o sobě považován za aristotelovský.

obrázek k článku

Dějiny 1.6. - Xenofón a správa domácnosti

Většina Xenofónových nastínění byla obvyklým helénským opovrhováním prací a obchodem a vyzvihováním zemědělství a umění války, dohromady s voláním po masivním zvýšení vládních programů a zásahů do ekonomiky.

obrázek k článku

Chcete nás vrátit do středověku!

Základním omylem tohoto rozšířeného klišé je zmatení mezi technologií a takovými aspekty lidského života, jakými jsou morálka či politické principy.

obrázek k článku

Dějiny 1.5. - Platónova pravicová kolektivistická utopie

Aby srovnal elity a masy do řady, instruoval Platón filozofy, aby o sobě šířili „milosrdnou“ lež, že jsou potomci bohů, zatímco ostatní třídy jsou z podřadných rodů. Svoboda slova byla, jak lze očekávat, pro Platóna nepřijatelná.

obrázek k článku

Egalitarismus jako revolta proti přírodě

Odvěké záznamy o nerovnosti, zdá se, naznačují, že tato rozdílnost a různorodost je zakořeněna v biologické podstatě člověka. Ale je to přesně tento závěr o biologii a lidské podstatě, který naše rovnostáře nejvíce dráždí a irituje.

obrázek k článku

Dějiny 1.4. - Předsokratikové

Dalším důležitým pozitivním krokem ve vývoji byl až příspěvek předsokratika (ve skutečnosti Sokratova současníka) Démokrita (kolem 460 až kolem 370 př. n. l.).

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed