Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora Murray N. Rothbard

obrázek k článku

Dějiny 13.7. - Fyziokraté – Tableau économique

Onen slavný vynález, který Quesnayův chvalopěvec Mirabeau nazval jedním ze tří největších vynálezů dějin, Tableau économique, nebyl pro rozvoj ekonomie tak zničující jako omyly s výrobními náklady či „produktivní prací“, avšak je dnes mnohem více iritující.

obrázek k článku

Dějiny 13.6. - Fyziokraté – „Objektivní“ hodnota a výrobní náklady

Přestože měli fyziokraté užitečné poznatky v oblasti politické ekonomie a důležitosti volného trhu, jejich významný příspěvek k technické ekonomii byl chybný a v několika případech dokonce pohromou pro budoucnost ekonomické disciplíny.

obrázek k článku

Dějiny 13.5. - Fyziokraté – Jediná pozemková daň

K vyřešení problému zdanění přistoupil dr. Quesnay a fyziokraté s vlastní originální jedinou daní (l'impôt unique) – jedinou pozemkovou daní. Myšlenkou bylo, že tato daň bude nízká, proporční a placená pouze z půdy jejími majiteli.

obrázek k článku

Dějiny 13.4. - Fyziokraté – Přirozená práva a práva vlastnická

„Tedy,“ ptal se králův nejstarší syn, „co bys dělal ty, pokud bys byl králem?“ „Nic,“ zněla přímá, pevná a ohromujícím způsobem libertariánská odpověď dr. Quesnaye.

obrázek k článku

Dějiny 13.3. - Fyziokraté – Průkopník laissez-faire markýz d’Argenson

D’Argenson vzhlížel k osvícenému panovníkovi, který by tyto umělé dotace a omezení odstranil, přičemž upozornil, že v dokonalé společnosti by panovník neměl moc práce. „Kdo se příliš snaží, ten všechno zkazí… Nejlepší vláda je taková, která vládne nejméně.”

obrázek k článku

Dějiny 13.2. - Fyziokraté – Laissez-faire a svobodný obchod

Fyziokraté se zajímali hlavně o dvě oblasti – o politickou ekonomii a technickou ekonomickou analýzu, přičemž kvalita jejich příspěvků v těchto dvou oblastech je natolik rozdílná, až bije do očí.

obrázek k článku

Dějiny 13.1. - Fyziokraté – Sekta

První škola ekonomického myšlení, která sama o sobě věděla, vznikla ve Francii krátce po vydání Cantillonovy Eseje. Sami sebe nazývali „ekonomové“, avšak později se jim začalo říkat „fyziokraté“.

obrázek k článku

Dějiny 12.10. - Richard Cantillon - Vliv

Současné oživení rakouské teorie a čím dál větší snaha ekonomů hlavního proudu hledat cestu z převládající ortodoxie jsou pokusy dokončit slib daný špatně pojmenovanou „marginalistickou revolucí“ a trvale se zbavit klasického britského paradigmatu.

obrázek k článku

Dějiny 12.9. - Richard Cantillon – Tržní seberegulace

Cantillon byl prvním, kdo detailně ukázal, jak do sebe všechny části tržní ekonomiky „přirozeně“ zapadají a pomocí nabídky a poptávky a jimi vytvářených cen a mezd a směru výroby samy sebe regulují a dosahují rovnováhy.

obrázek k článku

Dějiny 12.8. - Richard Cantillon - Mezinárodní peněžní relace

Jednou z nejzajímavějších – a pro historiky zjevně nejpřitažlivějších – částí Cantillonovy obsáhlé peněžní teorie byla jeho průkopnická analýza tendence k mezinárodní peněžní rovnováze, tedy cenový mechanismus toků drahých kovů, jenž byl obecně přisuzován pozdějším spisům Davida Huma.

obrázek k článku

Dějiny 12.7. - Richard Cantillon – Analýza peněz

Ve své analýze rozšiřování úvěru a snižování úrokové míry Cantillon předložil první náznak pozdější rakouské teorie hospodářského cyklu.

obrázek k článku

Dějiny 12.6 - Richard Cantillon – Územní ekonomie

Richard Cantillon byl také zakladatelem územní ekonomie, analýzy ekonomické aktivity vzhledem ke geografické poloze.

obrázek k článku

Dějiny 12.5 - Richard Cantillon – Populační teorie

Cantillonova populační analýza byla mnohem přesnější a modernější než analýza Smithe, Ricarda či Malthuse. Cantillon se nebál budoucí nezastavitelné populační exploze.

obrázek k článku

Dějiny 12.4. - Richard Cantillon – Nejistota a podnikatel

Jeden z pozoruhodných přínosů Richarda Cantillona k ekonomickému myšlení je skutečnost, že byl první, kdo zdůraznil a analyzoval osobu podnikatele.

obrázek k článku

Dějiny 12.3. - Richard Cantillon – Hodnota a cena

Cantillon stál u první sofistikované moderní analýzy tržního oceňování a detailně ukázal, jak tvoří ceny interakce poptávky se současnou zásobou.

obrázek k článku

Dějiny 12.2. - Richard Cantillon – Metodologie

Richard Cantillon byl prvním teoretikem, jenž vymezil nezávislou oblast poznání – ekonomii – a napsal obecné pojednání o všech jejích aspektech.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed