Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora Murray N. Rothbard

obrázek k článku

For a New Liberty: Stát a intelektuálové - část II.

Pro stát je též důležité, aby prezentoval svoji vládu jako nevyhnutelnou: i pokud je jeho nadvláda neoblíbená, jak tomu často bývá, setká se s pasivní rezignací vyjádřenou známým úslovím „smrt a daně“.

obrázek k článku

For a New Liberty: Stát a intelektuálové - část I.

Odpovědí potom je, že od počátků státu se jeho vládci vždy obraceli na spojenectví s třídou intelektuálů jako na nezbytnou podporu jejich vlády.

obrázek k článku

For a New Liberty: Stát jako agresor - část IV.

Pokud je stát skupina kořistníků, kdo potom tvoří stát?

obrázek k článku

For a New Liberty: Stát jako agresor - část III.

Musíme tedy dojít k závěru, že „my“ nejsme stát; stát není složen z nás. Stát v žádném smyslu „nereprezentuje“ většinu lidí.

obrázek k článku

For a New Liberty: Stát jako agresor - část II.

Jestliže je konečná pravomoc interpretovat ústavu dána státnímu Nejvyššímu soudu, potom existuje nevyhnutelná tendence Nejvyššího soudu souhlasit se stále rostoucí mocí jeho vlastního státu.

obrázek k článku

For a New Liberty: Stát jako agresor - část I.

Hlavní podstatou libertariánských myšlenek je oponovat jakékoliv a veškeré agresi proti vlastnickým právům jedinců na jejich vlastní osobu a na materiální objekty, které dobrovolně nabyli.

obrázek k článku

For a New Liberty: Vlastnická práva a „lidská práva“

Neexistuje žádné právo na svobodu slova ani svobodu tisku, existují jen vlastnická práva. Lidské právo na svobodu tisku závisí na svobodě vlastnit novinové vydavatelství.

obrázek k článku

For a New Liberty: Smluvní svoboda a svobodná směna

Když člověk něco vlastní, musí mít právo se těchto vlastnických nároků vzdát nebo je s někým jiným vyměnit.

obrázek k článku

For a New Liberty: Společnost a jednotlivec

Někdy bývá „společnost“ považována za jednotku s téměř božskými rysy a vlastními nadřazenými právy, jindy zase za zlo, na které lze svalit všechny problémy světa.

obrázek k článku

Mylná představa o „veřejném sektoru“ (2/2)

Fiskální dopad státu na soukromý sektor můžeme měřit tak, že odečteme státní výdaje od národního produktu.

obrázek k článku

Nenávidíte Stát?

Bože, dej nám radikály, jedno zda anarchisty nebo ne.

obrázek k článku

For a New Liberty: Vlastnická práva IV

Nikdo nemůže nic stvořit jen pomocí své práce, potřebuje k tomu půdu a přírodní zdroje.

obrázek k článku

For a New Liberty: Vlastnická práva III

Někteří libertariáni problém legitimity vlastnictví řeší pomocí návrhu, aby byl právoplatným majitelem ten, kdo je jím zrovna teď podle současných státních zákonů.

obrázek k článku

For a New Liberty: Vlastnická práva II

Každý člověk má absolutní právo „vlastnit“ svoje tělo neboli ovládat své tělo bez vystavení útočnému násilí.

obrázek k článku

For a New Liberty: Vlastnická práva I

Pokud je ústředním axiomem libertariánského přesvědčení princip neútočení na jiného člověka a jeho majetek, jak se k tomuto axiomu dospěje? Jaké je jeho opodstatnění?

obrázek k článku

Mylná představa o „veřejném sektoru“ (1/2)

Nejdříve se můžeme ptát: „veřejný sektor“ čeho? Něčeho zvaného „národní produkt“. Ale povšimněte si skrytého předpokladu, že národní produkt je něco jako koláč sestávající z několika „sektorů“, a že tyto sektory, veřejné i soukromé, spolu dohromady tvoří produkt ekonomiky jako celku.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed