Mises.cz

Mises.cz

Všechny články autora Murray N. Rothbard

obrázek k článku

For a New Liberty: Odposlouchávání

Odposlouchávání je zavrženíhodným narušením soukromí a vlastnických práv a samozřejmě by mělo být postaveno mimo zákon jakožto akt agrese.

obrázek k článku

Dějiny 1.3. - První ekonom Hésiodos a problém vzácnosti

Čestné místo prvního řeckého ekonoma patří Hésiodovi z Boiótie, básnikovi z raného středověkého Řecka, jenž žil v polovině osmého století př. n. l.

obrázek k článku

For a New Liberty: Sex

V posledních letech naštěstí začali liberálové docházet k závěru, že „jakýkoli dobrovolný akt mezi dvěma (nebo více) dospělými osobami“ by měl být legální.

obrázek k článku

Dějiny 1.2. - Politika polis

Když člověk obrátí svůj rozum od neživého světa směrem k člověku samotnému a společenskému uspořádání, stane se pro čistý rozum složité vyhnout se předpojatosti a předsudkům spojeným s politickým zřízením dané doby. To platí i pro Řeky, včetně Sokrata, Platóna a Aristotela.

obrázek k článku

For a New Liberty: Pornografie

Pro libertariána leží spory mezi konzervativci a liberály ohledně zákonů zakazujících pornografii úplně mimo debatu.

obrázek k článku

For a New Liberty: Svoboda rozhlasu a televize

Existuje jedna důležitá oblast amerického života, kde je účinná svoboda projevu neslučitelná se současným systémem. Mám na mysli celé odvětví rozhlasu a televize.

obrázek k článku

For a New Liberty: Svoboda slova

Existují však oblasti, ve kterých jsou bohužel i ti nejvášnivější civilní libertariáni vágní. Co například takové „podněcování k výtržnostem“, kdy je řečník obžalován za zburcování davu, který následně tropí výtržnosti a páchá nejrůznější činy a zločiny proti lidem a jejich majetku?

obrázek k článku

For a New Liberty: Vězení pro duševně choré

Jedním z nejhanebnějších příkladů nevolnictví v naší společnosti je široce rozšířená praxe povinné léčby duševně chorých.

obrázek k článku

For a New Liberty: Soudy

Vynucené svědectví a službu v porotě je nutné zrušit. Policista, jež zatkl nevinného, se sám stává pachatelem.

obrázek k článku

For a New Liberty: Protistávkové zákony a daňový systém

Podstatou otroctví je vynucená práce za nízký či žádný plat.

obrázek k článku

For a New Liberty: Nevolnictví

Dodržuje se opravdu Třináctý dodatek k Ústavě, podle nějž je nevolnictví zakázané?

obrázek k článku

For a New Liberty: Aplikace libertariánství na současné problémy

Podívejme se v rychlosti na palčivé a neřešené problémy dnešní společnosti a schválně jestli najdeme nějaký společný jmenovatel, který se všemi problémy táhne jako červená nit.

obrázek k článku

Dějiny 1.1. - První filozofové-ekonomové: Řekové

Jako obvykle všechno začalo u Řeků. Starověcí Řekové byli první civilizovaní lidé, kteří používali svůj rozum k systematickému přemýšlení nad světem kolem sebe.

obrázek k článku

For a New Liberty: Stát a intelektuálové - část V.

Jakmile máme stát, odevzdáváme všechny naše zbraně a donucovací prostředky státnímu aparátu, předáváme veškerou naši moc konečného rozhodování této zbožňované skupině a potom se musíme radostně posadit a tiše očekávat nekonečný proud spravedlnosti.

obrázek k článku

For a New Liberty: Stát a intelektuálové - část IV.

Zatímco intelektuálové napříč historií Západu formulovali teorie určené ke kontrole a omezení státní moci, každý stát dokázal použít svoje vlastní intelektuály, aby převrátili tyto myšlenky na další ospravedlnění růstu jeho moci.

obrázek k článku

For a New Liberty: Stát a intelektuálové - část III.

Můžeme jasně vidět, proč stát potřebuje intelektuály; proč ale intelektuálové potřebují stát?

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed