Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

For a New Liberty: Prohnilí ochránci

Nakonec jsme se nechali následující problém: co když by policie nebo soudci a soudy byly prodejné a předpojaté – co když by směřovaly svá rozhodnutí například ve prospěch obzvláště majetných klientů?

obrázek k článku

Petice výrobců myček

V moderních dějinách podnikatel usiluje o konkurenční výhodu ve dvou rovinách; v tržní rovině snižováním cen či inovací a v rovině politické prosazováním monopolních výhod. Druhá rovina je v demokratickém prostředí obvykle spjata s nutností prezentovat soukromé zájmy jako zájmy veřejné.

obrázek k článku

Gene Smiley: Nový pohled na velkou hospodářskou krizi (5/8)

Předchozí část této série článků jsme zakončili tím, že se slibné oživení amerického hospodářství, k němuž došlo po Rooseveltově devalvaci dolaru, v září 1933 opětovně zastavilo. Znovu se rozběhlo až koncem léta 1935.

obrázek k článku

Poznámky a vzpomínky - 9. Moje učitelské aktivity ve Vídni

Žádné jiné povolání pro mne nebylo tak přitažlivé jako universitní profesor. Brzy jsem poznal, že kvůli svým politickým názorům nikdy řádnou profesuru na německé universitě nedostanu.

obrázek k článku

Dějiny 5.8. - Katolíci mimo scholastiku

Koperník také stal prvním člověkem, jenž jasně představil „kvantitativní teorii peněz“, teorii o tom, že ceny se mění přímo s nabídkou peněz ve společnosti. Učinil tak třicet let před Azpilcuetou Navarrem a bez stimulu v podobě inflačního přísunu kovů z Nového světa.

obrázek k článku

Libertariáni?

Překvapivým jevem, který mě inspiroval k napsání následujícího, lehce kritického, textu, je způsob, jakým někteří libertariáni s lehkostí (a možná i bez rozmyslu) zahazují svou individualitu.

obrázek k článku

Proč ekonom rozumí všemu?

Ekonomové všechno ví, všechno znají a všude byli dvakrát.

obrázek k článku

Zpravodajství mises.cz!

Protože se poslední dobou ukazuje, že zpravodajské servery neuspokojují dostatečně poptávku spotřebitelů, kolektiv mises.cz se usnesl, že se z našeho serveru stane právě server zpravodajský.

obrázek k článku

Nástin charity ve viktoriánské Velké Británii - starobince pro chudé

Starobince jako takové jsou institucí velmi starou a ve Velké Británii se vyskytovaly dlouho před 19. až 20. stoletím, o kterém tady píšeme. Péče o přestárlé byla především církevním podnikem.

obrázek k článku

Gene Smiley: Nový pohled na velkou hospodářskou krizi (4/8)

Současní ekonomové vnímají Rooseveltova hospodářská opatření se smíšenými pocity.

obrázek k článku

Jubilejní X. setkání LIBERTARIÁNŮ

obrázek k článku

Co je a co není vidět: V. Veřejné práce

Stát zřizuje novou silnici, buduje palác, opravuje ulici, hloubí průplav; dává tím práci jistým dělníkům – to je to, co je vidět; zároveň však připravuje o práci jiné dělníky – to je to, co není vidět.

obrázek k článku

Dějiny 5.7. - Kořeny mesiášského komunismu

Poslední přísada do revolučně komunistického Münzer-Münsterovské guláše přišla spolu s extrémistickými tábority v raném patnáctém století.

obrázek k článku

Studentské půjčky: Další federální debakl

Ačkoliv se možná nechystáte zpět do školy, připravte se zaplatit účet za vysokoškolské vzdělávání.

obrázek k článku

Bitcoin pro začátečníky

Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Jedním způsobem, jak se této krádeži za bílého dne bránit, je například anonymní elektronická měna.

obrázek k článku

Poznámky a vzpomínky - 8. U Handelskammer

Rozrůstání intervencionismu s sebou přineslo radikální změnu. Co se týče ekonomie, byli ministři, úředníci na ministerstvech a poslanci naprostí ignoranti.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed