Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

Je stát svobodným účastníkem na trhu?

obrázek k článku

Dějiny 1.5. - Platónova pravicová kolektivistická utopie

Aby srovnal elity a masy do řady, instruoval Platón filozofy, aby o sobě šířili „milosrdnou“ lež, že jsou potomci bohů, zatímco ostatní třídy jsou z podřadných rodů. Svoboda slova byla, jak lze očekávat, pro Platóna nepřijatelná.

obrázek k článku

Islandská finanční krize

Po pádu banky Lehman Brothers ve Spojených státech amerických na podzim roku 2008 se rozšířila finanční krize do mnoha dalších zemí a neminula ani Island. Tato malá severská ekonomika utrpěla opravdu znatelný šok a pokles.

obrázek k článku

Bohatí utíkají

Naštěstí ještě existují země, kde státní zásahy do ekonomiky nenabývají drakonických rozměrů.

obrázek k článku

Soukromé právo na Smaragdovém ostrově

Kodex Brehon tvořil obrovské tělo občanského, válečného a trestního práva. Reguloval lidi rozličného společenského postavení, od „krále“ až po otroka, a vyjmenovával jejich individuální práva a výsady.

obrázek k článku

Hitler keynesiánec

Ve třicátých letech 20. století byl Hitler široce vnímán jako jeden z mnoha protekcionistických centrálních plánovačů, který rozpoznal domnělé selhání volného trhu a s tím spojenou nutnost celonárodně řízeného ekonomického rozvoje.

obrázek k článku

Egalitarismus jako revolta proti přírodě

Odvěké záznamy o nerovnosti, zdá se, naznačují, že tato rozdílnost a různorodost je zakořeněna v biologické podstatě člověka. Ale je to přesně tento závěr o biologii a lidské podstatě, který naše rovnostáře nejvíce dráždí a irituje.

obrázek k článku

Čím je společnost komplexnější, tím větší potřebuje stát?

Je důležité se věnovat tomuto často slýchanému a vlivnému mýtu, protože vede přímo a logicky k socialistickému plánování.

obrázek k článku

Dějiny 1.4. - Předsokratikové

Dalším důležitým pozitivním krokem ve vývoji byl až příspěvek předsokratika (ve skutečnosti Sokratova současníka) Démokrita (kolem 460 až kolem 370 př. n. l.).

obrázek k článku

Rozhovor s Thomasem DiLorenzem

„Nikdo nikdy neviděl Greenspanovu disertaci ani diplom. Americká centrální banka, jíž šéfoval, nynější krizi ještě zhoršuje. Kdysi zavinila i Velkou depresi,“ říká Thomas DiLorenzo, známý americký ekonom.

obrázek k článku

Anatomie Fedu s Murphym a 50% slevou

Jeden z nejznámnějších rakouských akademických ekonomů Bob Murphy opakuje svůj úspěšný kurz Anatomie Fedu.

obrázek k článku

Ekonomická sofismata: Dominance skrze průmyslovou převahu

Stejně jako v čase války, kdy národ získává převahu nad svými nepřáteli skrze své technicky dokonalejší zbraně, může národ v čase míru získat převahu nad svými konkurenty skrze svůj pokročilejší průmysl?

obrázek k článku

For a New Liberty: Odposlouchávání

Odposlouchávání je zavrženíhodným narušením soukromí a vlastnických práv a samozřejmě by mělo být postaveno mimo zákon jakožto akt agrese.

obrázek k článku

ABCT 8b/8 : Některé konkureční teorie hospodářských cyklů - monetaristé

Osmý díl seriálu o rakouské teorii hospodářských cyklů.

obrázek k článku

Ne až tak „divoký“ divoký kapitalismus aneb špacír několika městy divokého kapitalismu

Pokud se někdo zeptá, jaká byla sociální péče v dobách tzv. divokého kapitalismu (tj. období zhruba od 1. poloviny 19. století do roku 1914), tak se mu zpravidla dostane odpovědi, že byla nedostatečná a že existovaly sem tam chudobince, chorobince a sirotčince a žebrota.

obrázek k článku

Dějiny 1.3. - První ekonom Hésiodos a problém vzácnosti

Čestné místo prvního řeckého ekonoma patří Hésiodovi z Boiótie, básnikovi z raného středověkého Řecka, jenž žil v polovině osmého století př. n. l.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed