Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

Izajášova práce

obrázek k článku

Racionální rozhodování a směna

Okolní svět se mění každou vteřinou, stejně tak jako preference lidí, kteří v něm žijí. Přesto každý člověk dělá denně desítky rozhodnutí, která jsou pro něj v daný okamžik nejlepší možná.

obrázek k článku

Rakouská teorie ekonomického cyklu

Základní vysvětlení rakouské teorie ekonomického cyklu - pravděpodobně jediné známé teorie, která byla schopna předpovědět a vysvětlit prakticky všechny hospodářské krize v posledních několika stech letech.

obrázek k článku

Finanční systém a jak je to vlastně s tím kapitalismem

Jak v ekonomice fungují dluhy a úspory, v jakém jsou vzájemném vztahu, a jak to souvisí s papírovými penězi a centrálním bankovnictvím? Polopatické vysvětlení na jednoduché ekonomice Robinsona Crusoe.

obrázek k článku

Co jsou peníze?

„Proklaté peníze! Proklaté peníze!“ volal zoufale ekonom F…, Vycházeje z ministerstva financí, kde se právě zvažovalo zavedení papírových peněz.

obrázek k článku

O Marxovi

obrázek k článku

Monetae cudendae ratio

Rozprava o penězích je zajímavým historickým dokumentem sepsaným pro Pruský sněm konaný v roce 1528. Mikuláš Koperník se zde ukázal nejen jako bystrý pozorovatel dění na obloze, ale i v lidské společnosti...

obrázek k článku

Ekonomika svobodné společnosti

obrázek k článku

Čo je to Rakúska škola?

obrázek k článku

Banky nemohou vytvářet peníze

obrázek k článku

Nerozdávej co ti nepatří

Stát by neměl dávat naše peníze chudým a nemocným. Chudým a nemocným bychom měli dávat peníze dobrovolně my sami, prostřednictvím charit, které jsou k tomu určené. Vynucená solidarita není solidaritou, ale krádeží a násilím.

obrázek k článku

Anatomie státu - část III. - jak si stát udržuje moc

Ideologická podpora je pro stát životně důležitá, stát se musí neustále snažit vštípit veřejnosti svoji „legitimitu,“ aby odlišil svoje aktivity od pouhých banditů.

obrázek k článku

Vyhlášení války politické ekonomii

Tento článek z 13. června 1847 v Le Libre énchange byl reakcí na formální žádost Mimerelova výboru (Výbor na obranu domácího průmyslu) na zrušení kateder politické ekonomie, jež se posléze omezil na požadavek, aby teorie protekcionismu byla vyučována stejně jako teorie volného obchodu.

obrázek k článku

Inflace v Římské říši

obrázek k článku

Vlastnictví a zákon

Ptám se, zda právo na Vlastnictví nepatří mezi ta práva, která rozhodně nevycházejí z pozitivního zákona, ale která jsou naopak, předchůdcem a raison ď tre zákona?

obrázek k článku

Teorie vykořisťování

Kritika marxismu

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed