Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

Vznik Impéria (5. díl)

Žádné impérium si nezajistí bezpečnost samo. Jeho bezpečnost je v rukou jeho spojenců.

obrázek k článku

Válka na Ukrajině a svoboda slova

Na ruském režimu oprávněně kritizujeme potlačování svobody projevu; když ji začneme v rámci „obrany“ proti němu omezovat také, ztratíme ji v každém případě. Historie států je plná „dočasných“ opatření, která už se nikdo neobtěžoval zrušit.

obrázek k článku

Případ Algera Hisse (4. díl - Hissovo popření)

"Nejsem a nikdy jsem nebyl člen komunistické strany. Nikdy jsem se nedržel zásad komunistické strany. Nejsem a nikdy jsem nebyl členem jakékoliv organizace spojené s komunistickou stranou. Nikdy jsem nesledoval linii komunistické strany – přímo či nepřímo."

obrázek k článku

Vznik Impéria (4. díl)

Impérium má svoji zbroj stále navlečenou. Jeho život je v rukou generálního štábu a válka je vrcholně vojenskou záležitostí. Od civilistů se žádá pouze podrobení se vojenským rozhodnutím a loajalita.

obrázek k článku

Případ Algera Hisse (3. díl - První slyšení HUAC)

HUAC je dnes v Americkém veřejném povědomí zapsán jako instituce, která byla v padesátých letech zaměřena především proti lidem s levicovým přesvědčením a hledala komunistického špióna „pod každou postelí.“

obrázek k článku

Vznik Impéria (3. díl)

Druhým znakem, podle kterého poznáme Impérium je: „Domácí politika je podřízena zahraniční politice.“

obrázek k článku

Případ Algera Hisse (2. díl - Život Whittakera Chamberse)

Oproti Hissovi se život Chamberse jeví jako neuspořádaná změť poznamenaná náhlými osudovými zvraty.

obrázek k článku

Vznik Impéria (2. díl)

Pokud tedy máme Impérium, ať už s ústavou nebo bez ní, nebo dokonce v rámci republikánské ústavy a můžeme mít také Impérium bez císaře, jaké jsou hlavní rozlišovací znaky, kterými se Impérium odlišuje od Republiky?

obrázek k článku

Případ Algera Hisse (1. díl - Život Algera Hisse)

Jedním z kontroverzních aspektů New Dealu je infiltrace Rooseveltovy administrativy ve třicátých letech komunistickými přívrženci, z nichž někteří měli kontakt se sovětskými rozvědkami a vynášeli jim důvěrné a tajné materiály. Hlavní pozornost k tomuto aspektu přitahuje případ Algera Hisse.

obrázek k článku

Vznik Impéria (1. díl)

Překročili jsme hranici, která leží mezi republikou a Impériem. Pokud se budete ptát, kdy se tak stalo, tak odpověď je, že nelze vytyčit jasnou linii mezi dnem a nocí. Na označení přesného okamžiku konec konců nezáleží.

obrázek k článku

Propast mezi tím, co lidé chtějí, a co si pouze myslí, že chtějí

Pokud chcete regulovat trh tak, aby nabízel určité věci, v podstatě jen donutíte výrobce násilím k tomu, že musí nabízet něco, o co doopravdy není významný zájem.

obrázek k článku

Vnější bezpečnost svobodné společnosti bude efektivní (…když si to budete přát.)

Představuji si, že by svobodná společnost mohla být ochotna platit i více než často diskutovaná 2 % z HDP. Jednak by nemusela platit daně, jednak by pro její členy svoboda představovala výrazně větší hodnotu než pro občany většiny států na světě.

obrázek k článku

Střelba (nejen) ve školách

Střelba ve školách se stala nechvalně známým fenoménem dnešní doby zejména ve Spojených státech (a bohužel nejen tam). Kdykoliv k něčemu takovému dojde, začnou společností rezonovat hlasy volající po zákazu či omezení držení palných zbraní občany. Byla by však taková regulace funkčním řešením?

obrázek k článku

Wuhan a COVID: zkorumpovaní akademici umlčují vědce pro stomilionové granty

Nevíme a zatím nemůžeme vědět, která z hypotéz o původu viru SARS-CoV-2 je pravdivá. Nemůžeme ale zjistit skutečnou pravdu, pokud to aktivně sabotují i naši vlastní vědci, odborníci, Big Tech firmy a politici, kteří jsou v brutálním konfliktu zájmů ve snaze ochránit své stamilionové granty.

obrázek k článku

Ono to není jen tak “neuposlechnout rozkaz”.

Já: “Počkej, vždyť to nejde... Je to úplně blbě a je to strašně nebezpečný...”  Šéf: “O to se nestarej a napiš to.”  Já: “To je rozkaz?”  Šéf: “Jo.” 

obrázek k článku

Urzův rozhovor pro studentský časopis Telegram

Jak ses vlastně k myšlence ankapu dostal? Jak tvoje názory vnímali/vnímají tvoji blízcí? Proč si myslíš, že mezi lidmi v Česku nejsou anarchokapitalistické myšlenky tolik rozšířené, zvlášť například oproti myšlenkám konzervativním nebo socialistickým?

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed