Mises.cz

Mises.cz

Všechny články

obrázek k článku

Dějiny 11.3. - Child, Locke, úroková míra a ražba

Když se během let 1668-1669 konalo slyšení komise Sněmovny lordů o zákonu o snížení úroků, bylo rozhodnuto vyslechnout členy královské obchodní rady, v jejímž centru stál právě Josiah Child.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu IX: Průmysl, zaostalost a diskoordinace - Projev Františka Šrámka

Ve stenoprotokolech České národní rady (ČNR) za období let 1986 až 1989 (1990) se nacházejí dva velmi zajímavé projevy ohledně stavu českého průmyslu a možnostech hospodářského pokroku na konci období socialistické ekonomiky.

obrázek k článku

Ticho před bouří v Evropě

Systém frakčních rezerv je nevyhnutně křehký ve fázi propadu a finanční páka dělá banky velice zranitelnými vůči náhle vzniklému tsunami špatných úvěrů a znehodnocených kolaterálů, které jsou důsledkem chybných a ztrátových investic v ekonomice. důsledkem chybných a ztrátových investic v ekonomice.

obrázek k článku

Trh v čase a prostoru

Žádný skutečný ekonom již nemůže tvrdit, že jej ekonomická věda přivedla k názoru, že je třeba např. regulovat nájemné, zvyšovat progresivitu zdanění nebo dotovat krachující podnik.

obrázek k článku

Návrat starých časů: Kapitola 1

Román o znovuobjevení kapitalismu od Henryho Hazlitta – „Pokud by byl kapitalismus zničen, bylo by nezbytné ho znovu vynalézt – a tento objev by se právem zařadil mezi největší objevy v dějinách lidstva. To je hlavním poselstvím mé knihy.“

obrázek k článku

Hospodářská politika - Myšlenky pro dnešek a zítřek III: Intervencionizmus

Co je intervencionizmus? Intervencionizmus znamená, že vláda neomezuje své aktivity pouze na ochranu a zajištění pořádku, ale že chce dělat víc. Že chce zasahovat do fungování trhu.

obrázek k článku

Univerzálně preferované jednání IV: Úvod 2/2

Když se zamyslíme nad dlouhou a pochmurnou historií katastrof, hladovění, válek a chudoby – a porovnáme ji s ohromujícím materiálním bohatstvím moderní doby, bude nám zřejmé, že jistá forma parazitismu tyranizovala naše myšlení a schopnosti po tisíciletí.

obrázek k článku

Dějiny 11.2. - Svoboda a vlastnictví: Levelleři a Locke

Na chvíli se zdálo, že by mohli levelleři v občanské válce zvítězit, avšak Cromwell se rozhodl ukončit armádní debaty za pomoci síly a ustavil násilnou diktaturu a radikální puritánskou teokracii a vedení levellerů poslal do vězení.

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu IX: Průmysl, zaostalost a diskoordinace - HDP a zemědělství

Citovaná publikace z pera V. Průchy a jeho kolektivu uvádí také růsty hrubého domácího produktu (HDP) v evropských zemích RVHP. Pro ČSSR se tam uvádí pro roky 1976 až 1980 3,7 %, pro roky 1981 až 1985 1,8 % a pro roky 1986 až 1989 2,0 %.

obrázek k článku

Návrat starých časů: Předmluva

Román o znovuobjevení kapitalismu od Henryho Hazlitta – „Pokud by byl kapitalismus zničen, bylo by nezbytné ho znovu vynalézt – a tento objev by se právem zařadil mezi největší objevy v dějinách lidstva. To je hlavním poselstvím mé knihy.“

obrázek k článku

Supermarkety zhoubou malým prodejnám?

Běžně se dnes soudí, že supermarkety a podobné velké prodejny likvidují drobnější konkurenci. Obchod se tak více koncentruje a na malometrážní prodejny zbývá méně zákazníků a tržeb. Jak to ale doopravdy je?

obrázek k článku

Peníze a ceny jako nositelé informací

Fenomén peněz je něčím, co prostupuje celou historií lidstva a o čem již bylo napsáno i řečeno mnohé; velmi často bývají peníze zmiňovány jako cosi negativního, občas dokonce jako „kořen všeho zla“.

obrázek k článku

Hospodářská politika: Myšlenky pro dnešek a zítřek II - Socialismus

Jakmile jednou připustíte, že úkolem vlády je kontrolovat konzumaci alkoholu, co potom odpovíte těm, kteří budou tvrdit, že kontrola knih a myšlení je mnohem důležitější?

obrázek k článku

U rudého snědeného krámu IX: Průmysl, zaostalost a diskoordinace - Plnění plánu, dluhy a investice

Na 4. schůzi ČNR ze dne 10. prosince 1986 vystoupil i komunistický poslanec Antonín Zicha, který přednesl projev, který jasně naznačuje (mimo jiné), že není dostatečné sledovat plnění plánů produkce za minulého režimu.

obrázek k článku

Dějiny 11.1. - Pettyovci: Davenant, King a zákon poptávky

Davenant by byl zapomenutým a bezvýznamným merkantilistickým autorem, pokud by se nestal cílem výstředního velebení ze strany současných kvantofrenických historiků myšlení, kteří mu přisoudili objev do té doby neznámého a domnělého „ekonomického zákona“.

obrázek k článku

Jak centrální banky způsobují nerovnost příjmů

Propast mezi bohatými a chudými neustále narůstá. V roce 1975 vlastnilo jedno procento nejbohatších pouze osmiprocentní výseč na ekonomickém koláči, dnes už je tento klínek ale dvacetiprocentní.

Uživatelské menu

Login:
Heslo:
zapamatovat si mě
Nemáte zde účet?
Zaregistrujte se!
RSS feed
Atom feed